Tom Louis Lindstrøm

Professor - Risiko og Stokastikk
Bilde av Tom Louis Lindstrøm
English version of this page
Telefon +47 22855896
Mobiltelefon +47 90165694
Rom 1010
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus Rom 1010 Moltke Moes vei 35 0316 Oslo
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 OSLO

Teaching: In the fall of 2020, I am teaching STK-MAT3710 Probability Theory

Research: My main research interests are nonstandard analysis and probability. Three papers on nonstandard probability theory are Hyperfinite Lévy Processes, Nonlinear Stochastic Integrals for Hyperfinite Lévy Processes, and A Weighted Random Walk Approximation to Fractional Brownian Motion.

Textbooks: I have two textbooks on single- and multivariable calculus in Norwegian, "Kalkulus" and "Flervariabel analyse med lineær algebra" (with Klara Hveberg), and a textbook on intermediate level real analysis in English, “Spaces: An Introduction to Real Analysis”.

Book column: A column (in Norwegian) on mathematics and literature is updated when I have something to write about (and the time to do it!)

Emneord: Matematikk, Stokastisk analyse/Finans - forsikring og risiko, ikke-standard analyse

Publikasjoner

 • Lindstrøm, Tom Louis (2011). Mye mer enn ord: Om å forelese realfag, I: Arne Skodvin; Karl Henrik Flyum; Geir Knudsen & Eva Simonsen (red.),  Forelesningens kunst.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-499-5.  Essay.  s 231 - 246

Se alle arbeider i Cristin

 • Lindstrøm, Tom Louis (2017). Spaces: An Introduction to Real Analysis. American Mathematical Society (AMS).  ISBN 978-1-4704-4062-6.  369 s.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2016). Kalkulus, fjerde utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02710-4.  840 s.
 • Lindstrøm, Tom Louis & Hveberg, Klara (2015). Flervariabel analyse med lineær algebra. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205472402.  816 s.
 • Lorentzen, Lisa; Hole, Arne & Lindstrøm, Tom (2015). Kalkulus med én og flere variable (2. utgave). Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022499.  764 s.
 • Lindstrøm, Tom Louis & Hveberg, Klara (2011). Flervariabel analyse med lineær algebra. Prentice-Hall.  ISBN 978-0-273-73813-8.  607 s.
 • Lindstrøm, Tom; Hveberg, Klara & Kolsrud, Torbjörn (2011). Flervariabel analys med linjâr algebra. Prentice Hall.  ISBN 978-0-273-73909-8.  611 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lindstrøm, Tom Louis (2019). Hva er dimensjon?.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2019). Kjerneelementer, dybdelæring, programmering and all that..
 • Lindstrøm, Tom Louis (2019). Komplekse tall.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2019). Komplekse tall.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2019). Overgangen fra videregående skole til universitet og høyskole.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2019). Refleksjoner over refleksjon.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2019). Ultrafilter convergence of stochastic processes.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2019). Veien mot nye læreplaner.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2019). Veien mot nye læreplaner.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2018). "Beregninger i realfagsutdanningen".
 • Lindstrøm, Tom Louis (2018). Calculus: The Mathematics of Change in a Changing World.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2018). Dybdelæring.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2018). Dybdelæring - er det noe nytt?.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2018). "Elektroniske læringsressurser ved UiO - eller Mitt liv som kløne".
 • Lindstrøm, Tom Louis (2018). Fagfornyelsen.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2018). Kjerneelementer - på vei mot nye læreplaner.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2018). Komplekse tall.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2018). Korteste vei.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2018). Matematikk og virkelighet. Om å beregne det som ikke kan måles..
 • Lindstrøm, Tom Louis (2018). Mathematics and reality: On calculating what cannot be measured.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2018). Nytt innhold i skolen: Matematikk.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2018). Spillteori.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2017). Bevis.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2017). Funksjonsbegrepets utvikling.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2017). Funksjonsbegrepets utvikling.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2017). Hva har MAT1100 (og MAT-IN1105) å gjøre med forskning?.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2017). Kjerneelementer i matematikk.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2017). Kjerneelementer i matematikk.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2017). Kjerneelementer i matematikk.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2017). Kjerneelementer i matematikk.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2017). Komplekse tall.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2017). Overgang fra videregående skole til universitet og høyskole/Komplekse tall.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2017). Spillteori.
 • Nordbakke, Monica; Stiberg, Cecilie; Sletta, Ingeborg; Mørken, Knut Martin; Lindstrøm, Tom Louis; Hætta, Ole Einar Isaksen; renate, jensen & Kristensen, Tor Espen (2017). Arbeid med kjerneelementer i matematikk.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2016). Advanced Mathematical Thinking.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2016). Hva bør elevene kunne – og hvordan får vi dem til å lære det?.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2016). Induksjonsbevis.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2016). Infinitesimaler – gjenferd etter henfarne størrelser.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2016). Overgangen fra videregående skole til universitet og høyskole.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2016). Teaching mathematics to students who are not primarily interested in mathematics.
 • Lindstrøm, Tom (2015). Er'e no' vits å lære matematikk'a, lærer.
 • Lindstrøm, Tom (2015). Hva bør elevene kunne - og hvordan får vi dem til å lære det?.
 • Lindstrøm, Tom (2015). Induksjon.
 • Lindstrøm, Tom (2015). Overgang fra videregående skole til universitet og høyskole.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2015). Flatefyllende kurver.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2015). Flatefyllende kurver.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2015). Lektorprogrammet i realfag.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2015). MatRIC/UHR video production.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2015). Matric - nasjonale og lokale utfordringer.
 • Borge, Inger Christin; Sanne, Anders; Nortvedt, Guri A.; Meistad, Jens Arne; Skrindo, Knut; Ranestad, Kristian; Maugesten, Marianne; Lindstrøm, Tom & Kristensen, Tor Espen (2014). Matematikk i norsk skole anno 2014.
 • Lindstrøm, Tom (2014). Hva bør elevene kunne - og hvordan får vi dem til å lære det?.
 • Lindstrøm, Tom (2014). Hvordan opplever studenten overgangen fra videregående skole til universitet og høyskole?.
 • Lindstrøm, Tom (2014). Komplekse tall.
 • Lindstrøm, Tom (2014). Matematikk i sport og spill.
 • Lindstrøm, Tom (2014). Om å studere matematikk.
 • Lindstrøm, Tom (2014). Rekker og rekkeutvikling.
 • Lindstrøm, Tom (2014). What does it mean to understand mathematics? A few questions and no answers.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2013). Bøker, matematikere og annet småvilt.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2013). Datamaskinenen i matematikkundervisningen — venn eller fiende?.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2013). Formidling, kunnskap og ferdigheter.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2013). Humor i undervisningen.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2013). Hva bør elevene kunne — og hvordan får vi dem til å lære det?.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2013). Hva er dimensjon?.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2013). Hva er dimensjon? Skaleringsideen. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  24(2), s 47- 49
 • Lindstrøm, Tom Louis (2013). Hva er dimensjonen? Sammenhengsideen. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  24(1), s 44- 46
 • Lindstrøm, Tom Louis (2013, 06. desember). Innslag om lektorutdanning i Radio Nova. [Radio].
 • Lindstrøm, Tom Louis (2013). Nonstandard Analysis and Iterative Fixed Point Methods.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2013). Reviderte læreplaner i matematikk.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2013). Reviderte læreplaner i matematikk fellesfag.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2013). Spillteori.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2012). Beregninger for alle?.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2012, 06. januar). Deltagelse i "Abels tårn", NRK, P2. [Radio].  NRK.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2012). Er matematikk vanskelig?.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2012). Er'e no' vits å lære matematikk, 'a lærer?.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2012). Er'e no' vits å lære matte 'a, lærer?.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2012). Hva er dimensjon? Koordinatideen. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.  ISSN 0802-8192.  23(4), s 39- 41
 • Lindstrøm, Tom Louis (2012). Stochastic Analysis on Hyperfinite Products of Hyperfinite Spaces.
 • Lindstrøm, Tom (2011). Hva skjer i videregående skole?.
 • Lindstrøm, Tom (2011, 12. september). Intervju om Arkimedes. [Radio].  NRK P2, Ekko.
 • Lindstrøm, Tom (2011, 26. september). Intervju om Newton. [Radio].  NRK P2, Ekko.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2011). Den skjulte matematikken.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2011). Den skjulte matematikken.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2011). Differensialligninger.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2011). Fraktaler.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2011). Hva er egentlig dimensjon?.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2011, 19. desember). Intervju om Sofia Kovalevskaja. [Radio].  Ekko, NRK P2.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2010). Er'e no' vits å lære matte a', lærer?.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2010). Fermats siste teorem.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2010). Fra videregående til universitet - kontinuitet eller sprang?.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2010). Hvilken matematikkompetanse har dagens nye studenter - og hvilken burde de ha?.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2010, 17. august). Intervju om Norsk matematikkråds forkunnskapstest.  Aftenposten.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2010, 18. august). Intervju om Norsk matematikkråds forkunnskapstest.  Adresseavisen.
 • Lindstrøm, Tom Louis (2010). Matematikk i sport og spill.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. okt. 2010 14:27 - Sist endret 10. sep. 2020 15:35

Forskergrupper