English version of this page

Finans, forsikring, energi, vær og stokastikk (avsluttet)

Prosjektet FINEWSTOCH er en ISP finansiert av Norges Forskningsråd. FINEWSTOCH er et akronym for Finance, INsurance, Energy, Weather and STOCHastics. Prosjektet fokuserer på utvikling av stokastisk analyse for å modellere og analysere risiko. 

Gå til engelsk versjon av denne sida for å lese om prosjektet.

 

Finansiering

Dette prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektnummer: 239019

Publisert 6. juli 2015 08:28 - Sist endret 11. feb. 2021 10:03