English version of this page

Operatoralgebraer

Operatoralgebraer er et område av matematikken i sterk utvikling som har vist seg å ha bemerkelsesverdige anvendelser i differentialgeometri, dynamiske systemer, statistisk mekanikk og kvantefeltteori. Det spiller en sentral rolle i nye tilnærminger til Riemann hypothesen i tallteori og standardmodellen i fysikk, og danner et fundament for kvanteinformasjonteorien.

Om gruppen

Forskningen til gruppen i operatoralgebra ved Universitetet i Oslo har fokus på anvendelser i harmonisk analyse, dynamiske systemer, numerisk approksimasjon av spectra, kvanteinformasjonteori, wavelet teori og ikke-kommutativ geometri av kvantegrupper.

Minneartikkel om Ola Bratteli    

Minneord om Erik Alfsen       

C*-seminar

Høsten 2019 vil vårt seminar vanligvis foregå på onsdager fra kl. 14.15 til 15.15 i rom 107, N.H. Abels Hus.

Kommende arrangement / Siste arrangementer 

*: del av prosjektet "Pure Mathematics in Norway, 2018-2022", som støttes av Trond Mohn Stiftelse (tidligere kalt Bergens Forskningsstiftelse og Tromsøs Forskningsstiftelse).

forskningsgruppen i operatoralgebraer
Forskningsgruppen i operatoralgebraer, foto: Elisabeth H. Seland, Matematisk institutt, UiO

 

Publisert 8. nov. 2010 22:40 - Sist endret 21. apr. 2020 09:46

Kontakt

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter