English version of this page

En analytikers vei til kvantesymmetri

Bildet kan inneholde: skrift, elektrisk blå, logo, grafikk, merke.

Om prosjektet

Ordet symmetri er av eldgammel gresk opprinnelse. Grekerne brukte dette ordet for å uttrykke et harmonisk forhold mellom forskjellige deler av en gjenstand, de gode proporsjonene mellom dens bestanddeler. I våre dager brukes ordet symmetri i formell forstand om invarians av et objekt under

en samling av transformasjoner. I matematikk har idéen om symmetri blitt ført videre til mer abstrakte situasjoner, og det har blant annet gitt opphav
til begrepet kvantegruppe. Kvantegrupper generaliserer idéen om at en samling av avbildninger definerer en symmetri, men nå eksisterer en slik samling som en helhet og har ingen av avbildningene en mening i seg selv. Dette kan høres abstrakt ut, men en av motivasjonene bak kvantegrupper
er å forstå symmetrier i naturen på subatomisk nivå, der fysikkens lover oppfører seg på en veldig bisarr måte sett fra vårt makroskopiske synspunkt. Når man studerer kvantegrupper, viser det seg være nyttig å tenke på enda mer abstrakte strukturer, såkalte tensorkategorier, som, på en måte, beskriver symmetrier av en slags felles kjerne til objektene man betrakter. Målet med prosjektet er å utvikle analytiske redskaper som egner seg for å studere disse abstrakte strukturene, og som en anvendelse oppnå en mye bedre forståelse av kvantegrupper.

Finansiering

Dette prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektnummer: 300837, totalbudsjett 15,7 millioner kroner.

 

 

Publisert 14. sep. 2020 11:54 - Sist endret 8. sep. 2021 11:18