English version of this page

Noncommutative Geometry and Quantum Groups (avsluttet)

Målet med prosjektet er å få ny innsikt i strukturen til kvantgruppar ved å analysera deira geometriske og sannsynsteoretiske eigenskapar.

 

erc-logo

Prosjektleiar er Sergey Neshveyev.

 

Kvantegruppar er eit grunnleggjande døme på ikkje-kommutative rom som ikkje kan analyserast med klassiske metodar.

Prosjektet vil kombinera teknikkar frå fleire område av matematikken, til dømes; operatoralgebraer, deformasjonsteori og sannsynsteori, og dermed vonleg glede dei alle.

 

Trykk på engelsk versjon av denne sida for å lesa meir om prosjektet. 

 

Publisert 28. mars 2014 11:41 - Sist endret 11. feb. 2021 10:03

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere