English version of this page

Matematikk for kvanteberegning og mangelegemeteori (QOMBINE)

Et samarbeidsprosjekt mellom matematikk, kjemi, og fysikk

Bildet kan inneholde: skrift, elektrisk blå, logo, grafikk, merke.

se engelesk side

Om prosjektet

Kvanteberegning er en framvoksende teknologi med et stort potensiale for å løse viktige problemer for samfunn og næringsliv. Sammenliknet med klassiske datamaskiner kan kvantedatamaskiner dramatisk redusere tida det tar å gjøre en beregning for noen spesifikke problemer, for eksempel i kvantekjemi. Dette vil påvirke ulike sektorer som næringsmiddel-, kjemisk- og farmasøytisk industri. Før potensialet til kvanteberegninger kan realiseres må flere problemer løses.  Det viktigste er at komponentene i en kvantedatamaskin har veldig lett for å påvirke hverandre eller bli påvirket av omgivelsene. Dette er uheldig siden det betyr at man bare kan gjøre korte og unøyaktige beregninger. For øyeblikket er det bare et svært begrenset antall situasjoner der eksisterende kvantedatamaskiner utkonkurrerer klassiske datamaskiner.

Prosjektetet fokuserer på tre hovedområder. Vi skal utvilke nye matematiske metoder for å oppdage, kvantifisere, undertrykke og rette opp feilene i en kvantedatamaskin som kommer fra uønsket vekselvirkning med omgivelsene. Dette vil bidra til å realisere de potensielle fordelene med kvantedatamaskiner. Videre skal vi konstruere et enhetlig matematisk rammeverk som kan brukes til å beskrive ulike anvendelser i kvantekjemi. Kvantekjemi er et fagfelt der man forutsier egenskaper til molekyler og materialer. Til sist skal vi studere de ikke-klassiske egenskapene til kvantesystemer som gjør kvantekryptert kommunikasjon mulig. Vi skal finne nye uttrykk som kvantifiserer effektiviteten til disse krypteringsmetodene i situasjoner der systemet påvirkes av vekselvirkninger med omgivelsene.

Finansiering

Dette prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektnummer: 324944. Totalt  budsjett ca 25 millioner kroner.

 

 

Publisert 14. jan. 2022 16:05 - Sist endret 24. aug. 2022 09:39