Eric Christophe Bedos

Bilde av Eric Christophe Bedos
English version of this page
Telefon +47 22854426
Rom 714
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Mitt forskningsfelt kalles "Operatoralgebraer", som ofte blir kalt C*-algebraer, og klassifiseres som en del av funksjonalanalysen.  Jeg er også interessert i harmonisk analyse og lineær algebra
 
Vil du vite mer om min virksomhet kan du se på min CV (som oppdateres med ujevne mellomrom!). 
 
Mitt siste forskningsarbeid er skrevet sammen med Ulrik Enstad (Stockhom) og Jordy T. Van Velthoven (Delft), og heter Reproducing properties of lattice orbits of nilpotent Lie groups and strict comparison of projections.
 
Høsten 2021 underviser jeg emnet MAT1050 Matematikk for anvendelser 1.
 
Min undervisning de senere årene
 
Høst 2013: MAT3400/4400 Lineær analyse med anvendelser.
Vår 2014: Forskningspermisjon.
Høst 2014: MAT1120 Lineær algebra sammen med Geir Dahl, samt plenumsregning i MAT3400/4400.
Vår 2015: Forskningspermisjon.
Høst 2015: MAT1120 Lin. alg. sammen med Geir Dahl.
Vår 2016: MAT4450 Videregående funksjonalanalyse.
Høst 2016: MAT1120 Lin. alg. sammen med Geir Dahl. 
Vår 2017: MAT4450 Videregående funksjonalanalyse
Høst 2017: MAT4360 C*-algebraer.
Vår 2018: plenumsregning i MAT3400/4400
Høst 2018: MAT1120 Lin. alg. sammen med Geir Dahl.
Vår 2019: MAT3400/4400 Lineær analyse med anvendelser
Høst 2019: MAT4460 C*-algebraer
Vår 2020: MAT4450 Videregående funksjonalanalyse.
Høst 2020: MAT1120 Lin. alg. s. med S. Neshveyev.
Vår 2021: Forskningspermisjon.
Emneord: Matematikk, Operatoralgebraer
Publisert 3. feb. 2011 11:30 - Sist endret 13. sep. 2021 14:49

Forskergrupper