English version of this page

Operatoralgebraer

Operatoralgebraer er et område av matematikken i sterk utvikling som har vist seg å ha bemerkelsesverdige anvendelser i differentialgeometri, dynamiske systemer, statistisk mekanikk og kvantefeltteori. Det spiller en sentral rolle i nye tilnærminger til Riemann hypothesen i tallteori og standardmodellen i fysikk, og danner et fundament for kvanteinformasjonteorien.

Om gruppen

Forskningen til gruppen i operatoralgebra ved Universitetet i Oslo har fokus på anvendelser i harmonisk analyse, dynamiske systemer, numerisk approksimasjon av spectra, kvanteinformasjonteori, wavelet teori og ikke-kommutativ geometri av kvantegrupper.

C*-seminar

Vårt seminar vil foregå ved ujevne mellomrom våren 2018.

Siste arrangement

Det 17. Dansk-Norsk Operatoralgebra verksted fant sted på Lysebu i Oslo 5-8. januar 2017, med støtte fra Dansk-Norsk fond for samarbeid. Ved denne anledning ble det arrangert en minnemarkering for Ola Bratteli.

Publisert 8. nov. 2010 22:40 - Sist endret 8. aug. 2018 10:24

Kontakt

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter