English version of this page

Operatoralgebraer

Operatoralgebraer er et område av matematikken i sterk utvikling som har vist seg å ha bemerkelsesverdige anvendelser i differentialgeometri, dynamiske systemer, statistisk mekanikk og kvantefeltteori. Det spiller en sentral rolle i nye tilnærminger til Riemann hypothesen i tallteori og standardmodellen i fysikk, og danner et fundament for kvanteinformasjonteorien.

Om gruppen

Forskningen til gruppen i operatoralgebra ved Universitetet i Oslo har fokus på anvendelser i harmonisk analyse, dynamiske systemer, numerisk approksimasjon av spectra, kvanteinformasjonteori, wavelet teori og ikke-kommutativ geometri av kvantegrupper.

C*-seminar

Høsten 2018 vil vårt seminar vanligvis foregå på onsdager fra kl. 11 til 12 i rom 108, N.H. Abels Hus.

Kommende arrangement

Vinterskole om "Connes' embedding problem and quantum information theory", Januar 7-11, 2019, ved UiO. Skolen organiseres av gruppene i operatoralgebraer ved NTNU og UiO, og inngår i prosjektet "Pure Mathematics in Norway, 2018-2022",som støttes av Bergens Forskningsstiftelse og Tromsøs Forskningsstiftelse

Siste arrangementer 

New trends in noncommutative geometry, 25. october  2018, ved UiO. Dette en-dags seminar ble organisert av gruppen i operatoralgebraer ved UiO, som en del av prosjektet "Pure Mathematics in Norway, 2018-2022",som støttes av Bergens Forskningsstiftelse og Tromsøs Forskningsstiftelse

Workshopen "Facets of irreversibility: inverse semigroups, groupoids and operator algebras" fant sted på UiO fra 4. til 8. desember 2017, med støtte fra Norges Forskningsråd.  

Det 17. Dansk-Norsk Operatoralgebra verksted fant sted på Lysebu i Oslo 5-8. januar 2017, med støtte fra Dansk-Norsk fond for samarbeid. Ved denne anledning ble det arrangert en minnemarkering for Ola Bratteli.

Publisert 8. nov. 2010 22:40 - Sist endret 15. nov. 2018 11:42

Kontakt

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter