English version of this page

Algebra og algebraisk geometri

Algebra og algebraisk geometri har lange tradisjoner i norsk matematisk forskning. Fra tidlig 1800-tall med de banebrytende arbeidene til Niels Henrik Abel, via Sophus Lie og Peter Ludvig Sylow fram til Atle Selbergs prisbelønte arbeider innen tallteori.

I dag dreier forskningen innen algebragruppen om birasjonal geometri,deformasjonsteori, enumerativ geometri, Calabi-Yau-mangfoldigheter, Ikke-kommutativ geometri, torisk geometro, og flere beslektede emner.

 

Om gruppen

Gruppa har for tiden 6 fast ansatte forskere og et stadig varierende antall postdoktorer, stipendiater og gjesteforskere. Fellesaktivitetene er organisert rundt et ukentlig seminar og en algebralunsj.

 

Publisert 8. nov. 2010 23:02 - Sist endret 14. aug. 2019 10:42