Avlagte Mastergrader 1995-

                                 

År Kandidat Oppgavens tittel Veileder
2022      
  Vik, Arne Olav Decomposition of the Kähler differentials Sletsjøe
  Olson, Torger On the DT-PT Correspondence Rennemo
  Kristensen, Ella, Wolff

Isogenies between Hessian curves

Ranestad/Strand (FFI)
  Lane, Helene The Game of (the) Rings Sletsjøe
  Walderhaug, Maren Hex - Stort og smått om Hex og andre matematiske spill Sletsjøe
  Mannino, Eline Chern numbers of matroids Shaw
  Østby, Annelise Multi-view geometry of the plane Ranestad
 2021      
  Fauli, Eivind Reidar Symmetries of the Klein Quartic Curve Ranestad
  Torgersen, Anton Nicolay Supersingulære elliptiske kurver og kryptografi Ranestad
  Karlsen, Andreas Reistad AES og Kalyna Kropper i symmetriske krypteringsalgoritmer Ranestad
2020      
  Barakzahi, Hana Isogeny Graphs and Isogeny Volcanoes Ranestad
  Patrono, Richard Pedersen

Tangent Structure of Non-Commutative Rings

Sletsjøe
  Fostvedt, Emilie A Number Theoretical Approach to Fermat’s Last Theorem Ranestad
  Moe, Simen Westbye Degenerations and Stable Rationality Ottem
2019      
  Bocianowski, Sivert Fast Algorithms for Counting Points on Elliptic Curves over Finite Fields Ranestad
  Aksnes, Edvard Tropical Poincaré duality spaces Shaw
  Vonen, Hallvard

Praktiske løsninger ved projeksjon av bilder: Konformt, ekviarealt og isometrisk standardavvik

Sletsjøe
  Haraldsen, Joakim Representasjoner av den modulære gruppen Sletsjøe
2018      
  Lodsby, Kari Lovise Cohomology of Projective Systems on Ranked Posets Sletsjøe
  Gammelgaard, Søren Cubic hypersurfaces, their Fano schemes, and special subvarieties Ottem
  Bråtelund, Martin Heron triangles and van Luijks Theorem Ranestad
  Bondevik, Marte Hvor er jeg? Kan jeg regne det ut? Ranestad
  Lindstrøm, Anders Geometry of Higher Dimensional Representations of Noncommutative Algebras Sletsjøe
  Spånberg Slettan, Lars Tore Dirichlet’s Theorem on primes in arithmetic progressions, and Chebyshev’s Bias Ellingsrud
2017      
  Skauli, Bjørn The Cone Conjecture for Some Calabi-Yau Varieties Ottem
  Vodrup, Magnus Røen The Geometry of the Space of Curves of Genus 2 Ottem
  Vistorte, Alexander Lorenzo En gruppeteoretisk analyse av vri- og flyttespill Sletsjøe
  Maugesten, Paul Aleksander Sextactic Points on Plane Algebraic Curves Ellingsrud, Moe
  Høglend, Paul Mathias Syklotome heltall og Kummers bevis for Fermats siste teorem Sletsjøe
  Daniloff, Lene-Lise The Work of Sophie Germain and Niels Henrik Abel on Fermat´s Last Theorem Sletsjøe
2016      
  Antonsen, Yngve Are Desmic Systems and Desmic Surfaces Ranestad
  Bjørgum, Håvard Pensler av kvadrikker Ranestad
  Halmrast, Balder S. Feilrettende koder Ranestad
  Helsø, Martin Rasjonale fjerdegradssymmetroider Ranestad
  Hillesund, Eivind Hyperbolsk, geometri Ellingsrud
  Lie, Preben Raymond Euklids Elementer: En sammenligning av geometri og geometrisk algebra i Euklids Elementer og i et nyere læreverk. Ranestad
  Maers, Rafael Lukas Irreducible polynomials over finite fields and the discrete logarithm problem Ranestad/Nilsen
  Olsen, Benedicte Mogan Regulære polytoper Sletsjøe
  Schnell, Anders Applications of Directed Algebraic Topology in Optimization Theory Sletsjøe
  Solberg, Hildegunn The Noncommutative Phase Space: An Algebraic Approach to Differential Geometry Sletsjøe
2015      
  Grøvdal, Fredrik On the Dimension of Spline Spaces, a Homological Approach Sletsjøe
  Howard, Thomas Christopher Abridged Notation in Analytic Plane Geometry Ranestad
  Haugnæss, Ståle Zerener  On the Generation of Strong Elliptic Curves for Cryptographic Applications Ranestad/Nilsen
  Lindbæck, Astri Strand  4-torsjonspunkter på elliptiske romkurver Ranestad
  Lindstrøm, Pia Galois Theory of Palindromic Polynomials Sletsjøe
  Nødland, Bernt Ivar Singular Toric Varieties Piene
2014      
  Anderson, Oliver Eivind Rational Curves in Positive Characteristic Piene
  Stavnes, Jarle Face rings of Delta-sets with applications to degenerations of abelian surfaces Christophersen
  Holter, Karl Erik The natural rank Ranestad
  Grythe, Thomas Bergh Isomorphisms between Heisenberg-invariant varieties Ranestad
2013      
  Meyer, Fredrik Degenerations of the Grassmannian G(3,6) Christophersen
2012      
  Mårtensson, Arthur Dihedral homologi på skjemaer og étale descent  Østvær, Sletsjøe
  Tappel, Christine Furuseth Deformasjon av Stanley-Reisner skjemaer til K3-flater i rasjonale normale skruer Christophersen
  Skrondal, Inge Sandstad Calculus of tropical Welschinger numbers via broccoli curves Ranestad
  Isaksen, Carl Joakim Rubik´s Cube and Group Theory Ellingsrud, Ranestad
  Nødland, Oddbjørn Mathias Noncommutative tangent bundle: The phase space Sletsjøe
2011      
  Qureshi, Asmaa Traseringen til 2-dimensjonale representasjoner av kvosienter av k⟨x,y⟩ Sletsjøe
  Myren, Magne Agnalt Formal Moduli Spaces for Modules over planar non-commutative Quadrics Sletsjøe
  Roksvold, Jan Nyquist Applying Jennings theory and the M-series to modular isomorphism problems Borge, Sletsjøe
2010      
 

Mohammad, Abdul Moeed

Smooth rational surfaces of degree eleven and sectional genus eight in the projective fivespace Ranestad
  Rennemo, Jørgen Vold Donaldson-Thomas theory Piene
2009      
  Hobæk, Håkon Representasjoner av den modulære gruppa Sletsjøe
  Jacobsen, Robin Bjørnetun Heisenberg-invariante elliptiske kurver og Fermatkvartikken i P3 Ranestad
  Ottem, John Christian Cox rings of projective varieties Ranestad
  Qviller, Nicolai Enumeration of nodal curves on projective surfaces Piene
  Tveiten, Ketil Deformation of vector bundles with holomorphic connections Sletsjøe
2008      
  Lundquist, Martin Zelow Deforming the Projective Stanley-Reisner Scheme of RP2 Christophersen
  Moe, Torgunn Karoline Rational Cuspidal Curves Piene
  Staxrud, Kristin Brita Kortform i linje- og sirkelgeometri Ranestad
2007      
  Eide, Morten Sirklers metriske relasjoner Ranestad
2006      
  Dahl, Heidi I. On non-commutative varieties Sletsjøe
2005      
  Imenes, Olav Gravir Electromagnetism in a relativistic quantum-mechanic model Laudal
  Skrbo, Dana Real algebraic and tropical plane Curves Piene
2004      
  Celik, Ivana To-dimensjonale representasjoner av ikke-kommutative elliptiske kurver Sletsjøe
  Mork, Heidi Plane reelle kurver Piene
2003      
  Oxholm, Wenche Parametriseringer av rasjonale flater Piene
  Vigeland, Magnus Dehli Torsion scrolls of Elliptic Normal Curves Ranestad
2002      
  Johansen, Pål Hermun Glatting av Stanley-Reisner-skjema i dimensjon 2 Christophersen
  Naalsund, Margrethe Implisittering og klassifisering av kurver og flater av lav grad Piene
2001      
  Breivik, Rolv Om Ekvisingularitet av algebraiske kurver på en flate Piene
  Halle, Lars Halvard Varieteter av potenssummer til en kvartikk i P3 Ranestad
  Langlete, Tore Plane kurver over endelige kropper Ranestad
2000      
  Gjerstad, Øystein Kjeglesnitt på hyperflater Ranestad
  Gulbrandsen, Martin G Hilbert schemes of linear group orbits in the affine plane Ellingsrud
  Hessen, Annette Utvalgte emner om kjeglesnitt Ranestad
  Romstad, Tord K. Invariantteori for ikke-reduktive endelige gruppevirkninger Laudal
  Sethi, Rupinder Kaur Moduli Theory for Modules over hereditary artininan algebras - an approach via deformation theory Laudal
  Øby, Elise Potenssumproblemet for kubiske flater i P3 Ranestad
  Øverby, Geir Ole Differensiallikninger assosiert til en Kleinsingularitet Christophersen
1999      
  Frium, Hege Reithe Torsjonspunkter på elliptiske kurver Ranestad
  Jensen, Terje Representasjoner på matrisealgebraer Sletsjøe
  Kleppe, Johannes Representing a Homogenous Polynomial as a sum of powers of linear forms Ranestad
  Pettersen, Ragnar Representasjoner av noen ikke-kommutative k-algebraer Sletsjøe
  Thorsdalen, Bjørn Ext-grupper på kvanteplynomringer Sletsjøe
1998      
  Bjørlo, Geir Stikkfigurer Ranestad
  Knudtzon, Anne Birgith Alexanderpolynomet til plane kurver Piene
  Meyer-Brandis, Thilo Beruhrungssyteme und symmetrische Darstellungen ebener Kurven Piene
1997      
  Hønsen, Morten O Monodroni av eksepsjonelle kvotient-singulariteter Christophersen
  Olsen, Kjerstin Grønstad Ikke-kommutative løftinger og vridd Hochschild-kohomologi Sletsjøe
  Skaar, Lene Merete Deformasjoner av numeriske monoidealgebraer Sletsjøe
1996      
  Baum, James Øyvind The Product Structure for Ext(M,M) Calculation in Singular Laudal
  Borge, Inger Christin Obstruksjonsteori for pro-p-grupper - klassifisering av Demuskin-grupper og p-grupper Laudal
  Fauskrud, Lars Spesielle Cremonatransformasjoner Ranestad
  Kirkebø, Carl Peter Hessiske til komplette snittkurver i Pn Piene
  Rytter, Stein Halvor Kjeglesnitt Ellingsrud
  Vestgarden, Robert Den homologiske algebraens utvikling med særlig vekt på kohomologien til algebraer Sletsjøe
1995      
  Foldnes, Njål Gauss-Manin konneksjonen for familien av elliptiske kurver Laudal
  Håversen, Sigfred Pensler av tredjegradsflater Ranestad
  Kierulf, Halfdan Pascal Antallsgeometri for lineære rom Ellingsrud
  Linnebo, Øystein The number of genus 2 Quintic Curves on some Calabi-Yau Threefolds Ellingsrud
  Mevik, Bjørn Helge Descent for familier av affine kurver Laudal
  Maakestad, Helge Øystein Chern-klasser for maksimale Cohen-Macauly moduler på normale kvotient-singulariteter Laudal
  Skjelnes, Roy Mikael Deformasjon av sykliske kvotient-singulariteter via en spesiell projeksjon til C(3) Christophersen

 

Publisert 6. sep. 2011 09:23 - Sist endret 30. juni 2022 17:59