English version of this page

Algebra og algebraisk geometri

Algebra og algebraisk geometri har lange tradisjoner i norsk matematisk forskning. Fra tidlig 1800-tall med de banebrytende arbeidene til Niels Henrik Abel, via Sophus Lie og Peter Ludvig Sylow fram til Atle Selbergs prisbelønte arbeider innen tallteori.

I dag dreier forskningen innen algebragruppen om birasjonal geometri, deformasjonsteori, enumerativ geometri, Calabi-Yau-mangfoldigheter, Hodge-teori, ikke-kommutativ geometri, torisk geometri, og flere beslektede emner.

 

Om gruppen

Gruppa har for tiden 6 fast ansatte forskere og et stadig varierende antall postdoktorer, stipendiater og gjesteforskere. Fellesaktivitetene er organisert rundt et ukentlig seminar og en algebralunsj.

seksjon 5 - forskningsgruppene i algebra, geometri og topologi
Seksjon 5 - forskningsgruppene i algebra, geometri og topologi, foto: Elisabeth H. Seland, Matematisk institutt, UiO
Publisert 8. nov. 2010 23:02 - Sist endret 27. mai 2022 14:15

Prosjekter

{## [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, override-feed-title, :, thetitle, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]] – Failed to load feed: /math/forskning/grupper/algebra/arrangementer/?vrtx=feed: java.io.IOException: Stream closed ##}