Inger Christin Borge

Bilde av Inger Christin Borge
English version of this page
Telefon +47 22855830
Rom 1106, Niels Henrik Abels hus
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

 • Førstelektor, Matematisk institutt

Faglige interesser

 • Algebra
 • Gruppeteori
 • Homologisk algebra
 • Matematikkdidaktikk

Undervisning

Bakgrunn

 • Cand. Scient., Matematisk institutt, UiO
 • D. Phil., Mathematical Institute og Wadham College, University of Oxford; Marie Curie Fellow
 • Gjesteforsker, ETH, Zürich
 • Prosjektmedarbeider, matematikk.org
 • Postdoktor, Matematisk institutt, UiO og Norges Forskningsråd
 • Førsteamanuensis, Avdeling for lærerutdanning, Seksjon for matematikk, Høgskolen i Vestfold
 • Førstebibliotekar (fagreferent i matematikk), Matematisk bibliotek og Realfagsbiblioteket, Universitetsbiblioteket i Oslo
 • Førsteamanuensis og forsker, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Verv

 • Medlem av Undervisningsutvalget i Norsk Matematikkråd
 • Regional coordinator for Norway, European Women in Mathematics
Emneord: Matematikk, Algebra og algebraisk geometri, Matematikkdidaktikk

Publikasjoner

 • Goodchild, Simon; Bjørkestøl, Kirsten; Borge, Inger Christin; Nilsen, Hans Kristian & Tonheim, Odd Helge Mjellem (2021). Educating to inspire active learning approaches in mathematics in Norwegian universities. Nordic Journal of STEM Education. ISSN 2535-4574. 5(1). doi: 10.5324/njsteme.v5i1.3972. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Borge, Inger Christin (2017). Oppsummering og drøfting av hovedfunn. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. s. 257–269. Fulltekst i vitenarkiv
 • Borge, Inger Christin & Hole, Arne (2017). Et universitetsperspektiv på matematikk i TIMSS Advanced. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. s. 239–256. doi: 10.17585/noasp.7.16. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Hole, Arne (2017). Oppgaver i geometri fra TIMSS Advanced 2015. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. s. 177–200. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønmo, Liv Sissel & Borge, Inger Christin (2017). Norsk skole og elever med talent eller spesiell interesse for matematikk. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. s. 95–116. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hunskaar, Tove Seiness & Borge, Inger Christin (2015). Ønsker du å utvikle matematikkundervisningen din? I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 99–110.
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Hole, Arne (2014). Mathematics in the Nordic countries - Trends and Challenges in students' achievement in Norway, Sweden, Finland and Denmark. I Thorsen, Hallvard (Red.), Northern Lights on TIMMS and PIRLS 2011. Nordisk ministerråd. ISSN 978-92-893-2772-5. s. 107–135.
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Onstad, Torgeir (2013). Hvor står vi - hvor går vi? I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag. ISSN 978-82-3210-332-4. s. 163–169.
 • Hansen, Kajsa Yang; Aslaksen, Helmer; Borge, Inger Christin & Grønmo, Liv Sissel (2013). Hjemmebakgrunn og prestasjoner. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag. ISSN 978-82-3210-332-4. s. 139–162.
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Rosén, Monica (2013). Læringsmuligheter og prestasjoner i matematikk på 8. trinn. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag. ISSN 978-82-3210-332-4. s. 73–96.
 • Grønmo, Liv Sissel & Borge, Inger Christin (2013). Læringsmuligheter i matematikk og naturfag i småskolen. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag. ISSN 978-82-3210-332-4. s. 53–71.
 • Powell, Arthur B.; Borge, Inger Christin; Fioriti, Gema Ines; Kondratieva, Margarita; Koublanova, Elena & Sukthankar, Neela (2009). Challenging Tasks and Mathematics Learning. I Taylor, Peter J. & Barbeau, Edward J. (Red.), Challenging Mathematics in and Beyond the Classroom. Springer Publishing Company. ISSN 978-0-387-09602-5. s. 133–170.
 • Borge, Inger Christin (2004). A cohomological approach to the modular isomorphism problem. Journal of Pure and Applied Algebra. ISSN 0022-4049. 189(1-3), s. 7–25.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Hole, Arne; Borge, Inger Christin & Grønmo, Liv Sissel (2021). From upper secondary school to university calculus: Language difficulties versus conceptual difficulties.
 • Borge, Inger Christin (2021). Gruppeteori - om symmetrier og likninger.
 • Borge, Inger Christin (2021). Læringsassistenter på MN - med eksempel fra MI.
 • Borge, Inger Christin (2021). Strekar i rekninga. [Avis]. Dag og tid.
 • Borge, Inger Christin (2021). Om abstraksjon og språk i matematikk.
 • Borge, Inger Christin (2021). Women in mathematics Norway.
 • Borge, Inger Christin (2020). Gruppeteori: om symmetrier og likninger.
 • Borge, Inger Christin (2020). Matematisk språk.
 • Goodchild, Simon; Bjørkestøl, Kirsten; Nilsen, Hans Kristian; Borge, Inger Christin & Tonheim, Odd Helge Mjellem (2020). Active learning - Undersøkelse ved MatRIC i samarbeid med NMR.
 • Borge, Inger Christin (2019). Gruppeteori: om symmetrier og likninger.
 • Borge, Inger Christin (2019). Om argumentasjon og skriving i matematikk.
 • Bjørkestøl, Kirsten; Borge, Inger Christin; Goodchild, Simon; Nilsen, Hans Kristian & Tonheim, Odd Helge Mjellem (2019). Student-active learning in mathematics: Operationalisation of 'constructive alignment'. Nordic Journal of STEM Education. ISSN 2535-4574. 3, s. 220–224.
 • Borge, Inger Christin (2019). Tallfølger og tallet e.
 • Borge, Inger Christin (2019). Discussing calculus - experiences from students and learning assistants. Nordic Journal of STEM Education. ISSN 2535-4574. 3, s. 65–69.
 • Borge, Inger Christin (2019). Praktisk info med Jon Almaas - julespesial. [TV]. TVNorge.
 • Borge, Inger Christin; Bjørkestøl, Kirsten; Goodchild, Simon; Nilsen, Hans Kristian & Tonheim, Odd Helge Mjellem (2019). Student-active learning in mathematics: Operationalisation of ‘constructive alignment’.
 • Stedøy, Ingvill Merete; Borge, Inger Christin & Grønmo, Liv Sissel (2017). Et praksisperspektiv. Bruk av TIMSS Advanced i matematikkundervisningen. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. s. 201–238.
 • Borge, Inger Christin (2017). Matematisk tankegang og bevis.
 • Borge, Inger Christin (2017). Norske elever med på mattemaraton. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Borge, Inger Christin; Johansen, Nils Voje & Seland, Elisabeth Havsberg (2017). Study tips - to beginner students in mathematics-heavy sciences. Nordic Journal of STEM Education. ISSN 2535-4574. 1, s. 216–220. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kleppe, Johannes & Borge, Inger Christin (2017). Video production - mathematics for beginner students. Nordic Journal of STEM Education. ISSN 2535-4574. s. 115–119. Fulltekst i vitenarkiv
 • Borge, Inger Christin; Johansen, Nils Voje & Seland, Elisabeth Havsberg (2016). Studietips - til begynnerstudenter i matematikktunge realfag.
 • Borge, Inger Christin (2014). Funksjonslære. I Gustavsen, Trond Stølen; Hinna, Kristin Ran Choi; Borge, Inger Christin & Andersen, Peer Sverre (Red.), QED 1-7: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen: Bind 2. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-42092-5. s. 379–469.
 • Borge, Inger Christin (2014). Kalkulus. I Gustavsen, Trond Stølen; Hinna, Kristin Ran Choi; Borge, Inger Christin & Andersen, Peer Sverre (Red.), QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-42098-7. s. 17–175.
 • Borge, Inger Christin (2010). Det modulære isomorfismeproblemet for p-grupper, |G|=p^n, n<5.
 • Borge, Inger Christin (2010). Matematiker på glid. [Avis]. Dagens næringsliv.
 • Borge, Inger Christin (2010). Det modulære isomorfismeproblemet for p-grupper G der |G|=p^n, n<5.
 • Borge, Inger Christin (2010). Forkurs, oblig 0 og begynnerundervisningen for nye realfagsstudenter.
 • Borge, Inger Christin & Sletsjøe, Arne Bernhard (2009). Geometriens mester. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Borge, Inger Christin & Sletsjøe, Arne Bernhard (2009). Inspirerende Abel. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Borge, Inger Christin (2009). Ny lærebok og fornyet matematikkurs. [Internett]. Nyhetsbrev, Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet, UiO.
 • Borge, Inger Christin (2009). Vanvittig mange trekanter. [Internett]. forskning.no.
 • Borge, Inger Christin (2009). Fra Kunnskapsløft til Kvalitetsreform --eller hvordan gjøre matematikk-overgangen fra videregående til universitet så glatt som mulig?
 • Borge, Inger Christin (2008). Arven etter Abel. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Borge, Inger Christin (2008). Abstrakt gruppeteori; Sylow og Thompson -grunnleggere og arvtagere.
 • Borge, Inger Christin (2008). John Thompson and finite group theory.
 • Borge, Inger Christin (2008). Abelprisen 2008 og vår matematiske arv.
 • Borge, Inger Christin (2008). Erfaringer fra forkurs i matematikk for nye realfagsstudenter.
 • Borge, Inger Christin (2007). Report on the situation for women mathematicians in Norway.
 • Borge, Inger Christin (2007). Symmetrier og endelig matematikk.
 • Borge, Inger Christin (2007). Strekkoder.
 • Borge, Inger Christin (2006). KoMiN-konferansen.
 • Borge, Inger Christin (2006). Endelig gruppeteori.
 • Borge, Inger Christin (2006). Strekkoder.
 • Borge, Inger Christin (2005). On p-groups and modular group algebras.
 • Borge, Inger Christin (2004). On the modular isomorphism problem.
 • Borge, Inger Christin (2004). Noen episoder fra den endelige gruppeteoriens historie, I og II.
 • Borge, Inger Christin (2003). Solving the modular isomorphism problem.
 • Borge, Inger Christin (2003). Det modulære isomorfismeproblemet.
 • Borge, Inger Christin (2003). The modular isomorphism problem.
 • Borge, Inger Christin (2003). The modular isomorphism problem.
 • Bjørkestøl, Kirsten; Borge, Inger Christin; Goodchild, Simon; Nilsen, Hans Kristian & Tonheim, Odd Helge Mjellem (2020). Nasjonal kartlegging av matematikkundervisning i universitets- og høgskolesektoren desember 2019 – januar 2020 - Foreløpig rapport: September 2020. Norsk matematikkråd og MatRIC.
 • Borge, Inger Christin; Sanne, Anders; Nortvedt, Guri A.; Meistad, Jens Arne; Skrindo, Knut & Ranestad, Kristian [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Matematikk i norsk skole anno 2014. Utdanningsdirektoratet.
 • Borge, Inger Christin; Sletsjøe, Arne Bernhard & Roksvold, Jan Nyquist (2011). Applying Jennings theory and the M-series to modular isomorphism problems. Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Borge, Inger Christin (2010). Mer lineær algebra. Kompendium i MAT1012 - Matematikk 2. Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Borge, Inger Christin & Laudal, Olav Arnfinn (2003). The modular isomorphism problem. Universitetet i Oslo. ISSN 82-553-1393-1.
 • Borge, Inger Christin (2002). A cohomological approach to the modular isomorphism problem. Universitetet i Oslo. ISSN 82-553-1348-6.
 • Borge, Inger Christin & Laudal, Olav Arnfinn (2002). The modular isomorphism problem. Universitetet i Oslo. ISSN 82-553-1357-5.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. apr. 2015 11:42 - Sist endret 15. sep. 2021 23:10