Inger Christin Borge

Bilde av Inger Christin Borge
English version of this page
Telefon +47 22855830
Rom 1106, Niels Henrik Abels hus
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

 • Førstelektor, Matematisk institutt

Faglige interesser

 • Algebra
 • Gruppeteori
 • Homologisk algebra
 • Matematikkdidaktikk

Undervisning

Bakgrunn

 • Cand. Scient., Matematisk institutt, UiO
 • D. Phil., Mathematical Institute og Wadham College, University of Oxford; Marie Curie Fellow
 • Gjesteforsker, ETH, Zürich
 • Prosjektmedarbeider, matematikk.org
 • Postdoktor, Matematisk institutt, UiO og Norges Forskningsråd
 • Førsteamanuensis, Avdeling for lærerutdanning, Seksjon for matematikk, Høgskolen i Vestfold
 • Førstebibliotekar (fagreferent i matematikk), Matematisk bibliotek og Realfagsbiblioteket, Universitetsbiblioteket i Oslo
 • Førsteamanuensis og forsker, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Verv

 • Medlem av Undervisningsutvalget i Norsk Matematikkråd
 • Regional coordinator for Norway, European Women in Mathematics
Emneord: Matematikk, Algebra og algebraisk geometri, Matematikkdidaktikk

Publikasjoner

 • Borge, Inger Christin & Hole, Arne (2017). Et universitetsperspektiv på matematikk i TIMSS Advanced, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 12.  s 239 - 256 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grønmo, Liv Sissel & Borge, Inger Christin (2017). Norsk skole og elever med talent eller spesiell interesse for matematikk, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 7.  s 95 - 116 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Hole, Arne (2017). Oppgaver i geometri fra TIMSS Advanced 2015, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 10.  s 177 - 200 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Borge, Inger Christin (2017). Oppsummering og drøfting av hovedfunn, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 13.  s 257 - 269 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hunskaar, Tove Seiness & Borge, Inger Christin (2015). Ønsker du å utvikle matematikkundervisningen din?, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 8.  s 99 - 110
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Hole, Arne (2014). Mathematics in the Nordic countries - Trends and Challenges in students' achievement in Norway, Sweden, Finland and Denmark, In Hallvard Thorsen (ed.),  Northern Lights on TIMMS and PIRLS 2011.  Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-2772-5.  Chapter 6.  s 107 - 135
 • Grønmo, Liv Sissel & Borge, Inger Christin (2013). Læringsmuligheter i matematikk og naturfag i småskolen, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-332-4.  Kapittel 3.  s 53 - 71
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Onstad, Torgeir (2013). Hvor står vi - hvor går vi?, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-332-4.  Kapittel 8.  s 163 - 169
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Rosén, Monica (2013). Læringsmuligheter og prestasjoner i matematikk på 8. trinn, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-332-4.  Kapittel 4.  s 73 - 96
 • Hansen, Kajsa Yang; Aslaksen, Helmer; Borge, Inger Christin & Grønmo, Liv Sissel (2013). Hjemmebakgrunn og prestasjoner, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-332-4.  Kapittel 7.  s 139 - 162
 • Powell, Arthur B.; Borge, Inger Christin; Fioriti, Gema Ines; Kondratieva, Margarita; Koublanova, Elena & Sukthankar, Neela (2009). Challenging Tasks and Mathematics Learning, In Peter J. Taylor & Edward J. Barbeau (ed.),  Challenging Mathematics in and Beyond the Classroom.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-0-387-09602-5.  Kapittel 4.  s 133 - 170
 • Borge, Inger Christin (2004). A cohomological approach to the modular isomorphism problem. Journal of Pure and Applied Algebra.  ISSN 0022-4049.  189(1-3), s 7- 25

Se alle arbeider i Cristin

 • Borgan, Ørnulf; Borge, Inger Christin; Engeseth, John; Heir, Odd; Moe, Håvard; Norderhaug, Tea Toft & Vie, Sigrid Melander (2021). Matematikk R1. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203408847.  414 s.
 • Borge, Inger Christin; Engeseth, John; Haug, Hermod; Heir, Odd; Moe, Håvard; Norderhaug, Tea Toft & Vie, Sigrid Melander (2020). Matematikk 1P. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203407437.  280 s.
 • Borge, Inger Christin; Engeseth, John; Haug, Hermod; Heir, Odd; Moe, Håvard; Norderhaug, Tea Toft & Vie, Sigrid Melander (2020). Matematikk 1T. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-40752-9.  423 s.
 • Heir, Odd; Borge, Inger Christin; Engeseth, John; Haug, Hermod & Moe, Håvard (2016). Matematikk R2. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203401282.  500 s.
 • Heir, Odd; Borge, Inger Christin; Engeseth, John; Haug, Hermod & Moe, Håvard (2016). Matematikk R2 (nynorsk versjon). Aschehoug & Co.  ISBN 9788203401299.  500 s.
 • Borge, Inger Christin (2014). Matematisk verktøykasse (2. utgave). Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023717.  464 s.
 • Gustavsen, Trond Stølen; Hinna, Kristin Ran Choi; Borge, Inger Christin & Andersen, Peer Sverre (red.) (2014). QED 1-7: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen: Bind 2. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42092-5.  903 s.
 • Gustavsen, Trond Stølen; Hinna, Kristin Ran Choi; Borge, Inger Christin & Andersen, Peer Sverre (red.) (2014). QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42098-7.  846 s.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Nilsen, Trude; Hole, Arne; Aslaksen, Helmer & Borge, Inger Christin (2012). Framgang, men langt fram. Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2011. Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-3210-187-0.  138 s.
 • Borge, Inger Christin (2009). Matematisk verktøykasse. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014791.  574 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Borge, Inger Christin (2021). Women in mathematics Norway.
 • Bjørkestøl, Kirsten; Borge, Inger Christin; Goodchild, Simon; Nilsen, Hans Kristian & Tonheim, Odd Helge Mjellem (2020). Nasjonal kartlegging av matematikkundervisning i universitets- og høgskolesektoren desember 2019 – januar 2020 - Foreløpig rapport: September 2020.
 • Borge, Inger Christin (2020). Gruppeteori: om symmetrier og likninger.
 • Borge, Inger Christin (2020). Matematisk språk.
 • Goodchild, Simon; Bjørkestøl, Kirsten; Nilsen, Hans Kristian; Borge, Inger Christin & Tonheim, Odd Helge Mjellem (2020). Active learning - Undersøkelse ved MatRIC i samarbeid med NMR.
 • Bjørkestøl, Kirsten; Borge, Inger Christin; Goodchild, Simon; Nilsen, Hans Kristian & Tonheim, Odd Helge Mjellem (2019). Student-active learning in mathematics: Operationalisation of 'constructive alignment'. Nordic Journal of STEM Education.  ISSN 2535-4574.  3, s 220- 224
 • Borge, Inger Christin (2019). Discussing calculus - experiences from students and learning assistants. Nordic Journal of STEM Education.  ISSN 2535-4574.  3, s 65- 69
 • Borge, Inger Christin (2019). Gruppeteori: om symmetrier og likninger.
 • Borge, Inger Christin (2019). Om argumentasjon og skriving i matematikk.
 • Borge, Inger Christin (2019, 17. desember). Praktisk info med Jon Almaas - julespesial. [TV].  TVNorge.
 • Borge, Inger Christin (2019). Tallfølger og tallet e.
 • Borge, Inger Christin; Bjørkestøl, Kirsten; Goodchild, Simon; Nilsen, Hans Kristian & Tonheim, Odd Helge Mjellem (2019). Student-active learning in mathematics: Operationalisation of ‘constructive alignment’. Vis sammendrag
 • Borge, Inger Christin (2017). Matematisk tankegang og bevis.
 • Borge, Inger Christin (2017, 30. mai). Norske elever med på mattemaraton. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Borge, Inger Christin; Johansen, Nils Voje & Seland, Elisabeth Havsberg (2017). Study tips - to beginner students in mathematics-heavy sciences. Nordic Journal of STEM Education.  ISSN 2535-4574.  1, s 216- 220 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kleppe, Johannes & Borge, Inger Christin (2017). Video production - mathematics for beginner students. Nordic Journal of STEM Education.  ISSN 2535-4574.  s 115- 119 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stedøy, Ingvill Merete; Borge, Inger Christin & Grønmo, Liv Sissel (2017). Et praksisperspektiv. Bruk av TIMSS Advanced i matematikkundervisningen., I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 11.  s 201 - 238
 • Borge, Inger Christin; Johansen, Nils Voje & Seland, Elisabeth Havsberg (2016). Studietips - til begynnerstudenter i matematikktunge realfag.
 • Borge, Inger Christin (2014). Funksjonslære, I: Trond Stølen Gustavsen; Kristin Ran Choi Hinna; Inger Christin Borge & Peer Sverre Andersen (red.),  QED 1-7: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen: Bind 2.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42092-5.  Kapittel 3.  s 379 - 469
 • Borge, Inger Christin (2014). Kalkulus, I: Trond Stølen Gustavsen; Kristin Ran Choi Hinna; Inger Christin Borge & Peer Sverre Andersen (red.),  QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42098-7.  Kapittel 1.  s 17 - 175
 • Borge, Inger Christin; Sanne, Anders; Nortvedt, Guri A.; Meistad, Jens Arne; Skrindo, Knut; Ranestad, Kristian; Maugesten, Marianne; Lindstrøm, Tom & Kristensen, Tor Espen (2014). Matematikk i norsk skole anno 2014.
 • Borge, Inger Christin; Sletsjøe, Arne Bernhard & Roksvold, Jan Nyquist (2011). Applying Jennings theory and the M-series to modular isomorphism problems.
 • Borge, Inger Christin (2010). Det modulære isomorfismeproblemet for p-grupper G der |G|=p^n, n<5.
 • Borge, Inger Christin (2010). Det modulære isomorfismeproblemet for p-grupper, |G|=p^n, n<5.
 • Borge, Inger Christin (2010). Forkurs, oblig 0 og begynnerundervisningen for nye realfagsstudenter.
 • Borge, Inger Christin (2010, 02. oktober). Matematiker på glid.  Dagens næringsliv.
 • Borge, Inger Christin (2010). Mer lineær algebra. Kompendium i MAT1012 - Matematikk 2.
 • Borge, Inger Christin (2009). Fra Kunnskapsløft til Kvalitetsreform --eller hvordan gjøre matematikk-overgangen fra videregående til universitet så glatt som mulig?.
 • Borge, Inger Christin (2009, 16. oktober). Ny lærebok og fornyet matematikkurs. [Internett].  Nyhetsbrev, Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet, UiO.
 • Borge, Inger Christin (2009, 25. september). Vanvittig mange trekanter. [Internett].  forskning.no.
 • Borge, Inger Christin & Sletsjøe, Arne Bernhard (2009). Geometriens mester. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Borge, Inger Christin & Sletsjøe, Arne Bernhard (2009). Inspirerende Abel. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Borge, Inger Christin (2008). Abelprisen 2008 og vår matematiske arv.
 • Borge, Inger Christin (2008). Abstrakt gruppeteori; Sylow og Thompson -grunnleggere og arvtagere.
 • Borge, Inger Christin (2008). Arven etter Abel. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Borge, Inger Christin (2008). Erfaringer fra forkurs i matematikk for nye realfagsstudenter.
 • Borge, Inger Christin (2008). John Thompson and finite group theory.
 • Borge, Inger Christin (2007). Report on the situation for women mathematicians in Norway.
 • Borge, Inger Christin (2007). Strekkoder.
 • Borge, Inger Christin (2007). Symmetrier og endelig matematikk.
 • Borge, Inger Christin (2006). Endelig gruppeteori.
 • Borge, Inger Christin (2006, 04. november). KoMiN-konferansen.
 • Borge, Inger Christin (2006). Strekkoder.
 • Borge, Inger Christin (2005). On p-groups and modular group algebras.
 • Borge, Inger Christin (2004). Noen episoder fra den endelige gruppeteoriens historie, I og II.
 • Borge, Inger Christin (2004). On the modular isomorphism problem.
 • Borge, Inger Christin (2003). Det modulære isomorfismeproblemet.
 • Borge, Inger Christin (2003). Solving the modular isomorphism problem.
 • Borge, Inger Christin (2003). The modular isomorphism problem.
 • Borge, Inger Christin (2003). The modular isomorphism problem.
 • Borge, Inger Christin & Laudal, Olav Arnfinn (2003). The modular isomorphism problem. Preprint series (Universitetet i Oslo. Matematisk institutt). 25.
 • Borge, Inger Christin (2002). A cohomological approach to the modular isomorphism problem. Preprint series (Universitetet i Oslo. Matematisk institutt). 15.
 • Borge, Inger Christin & Laudal, Olav Arnfinn (2002). The modular isomorphism problem. Preprint series (Universitetet i Oslo. Matematisk institutt). 19.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. apr. 2015 11:42 - Sist endret 9. feb. 2021 19:11