Fagdager

Matematisk institutt arrangerer i månedene januar til mars hvert år fagdager i matematikk for R1- og R2-elever.

studenter som samarbeider i auditorium

R2-elevene arbeider med differensiallikninger og retningsdiagram

Foto: Nils Voje Johansen, Matematisk institutt

Matematisk institutt arrangerer fagdager i matematikk for R1- og R2-klasser. Fagdagene arrangeres i månedene januar til mars og en fagdag varer fra kl 09.00 til kl 15.00. Fagdagene baserer seg på forelesninger og at elevene i stor grad arbeider med matematikken selv.

Lærere som ønsker å motta informasjon om kommende fagdager kan ta kontakt.

Når neste års program foreligger, får påmeldte lærere informasjon. Påmeldingen foregår etter et modifisert "først til mølla"-prinsipp.

Fagdag for R1 - Geometri

(Tentativt program)

09.00 – 11.45: Plangeometri. Stikkord: vinkler, trekanter, hvis og bare hvis, formlikhetsetningen og kongruenssetningen, bevis, geometrisk sted, midtnormal, omskrevne sirkel, halveringslinje, innskrevne sirkel og Cevas setning.

11.45 – 12.30: Lunsj

12.30 – 13.00 Bli kjent med Blindern og matematikkstudiene her, "hva kan jeg bli?"

13.00 – 14.30: Mer plangeometri. Sfærisk geometri.

14.30 – 15.00: Oppsummering / kort repetisjon

 

Fagdag for R2 - Differensiallikninger

(Tentativt program)

09.00 – 11.45: Første ordens differensiallikninger (lineære og separable); løsningsmetoder og anvendelser/modellering

11.45 – 12.30: Lunsj

12.30 – 13.00: Bli kjent med Blindern og matematikkstudiene her, "hva kan jeg bli?"

13.00 – 14.30: Mer om differensiallikninger, bl.a. logistisk vekst og retningsdiagram

14.30 – 15.00: Oppsummering / kort repetisjon

 

Kontaktpersoner:

Nils Voje Johansen

Inger Christin Borge

Publisert 28. mars 2017 14:04 - Sist endret 14. des. 2020 14:52