Olav Arnfinn Laudal

Bilde av Olav Arnfinn Laudal
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1053 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Algebra, geometri og topologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Eivind; Laudal, Olav Arnfinn & Siqveland, Arvid (2017). Noncommutative Deformation Theory. CRC Press. ISBN 9781498796019. 242 s.
 • Laudal, Olav Arnfinn (2011). Geometry of Time-Spaces: Non-commutative Algebraic Geometry, Applied to Quantum Theory. World Scientific. ISBN 978-981-4343-34-3. 143 s.
 • Laudal, Olav Arnfinn & Piene, Ragni (2004). The Legacy of Niels Henrik Abel. Springer. ISBN 3-540-43826-2. 784 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjötterud, Kristoffer; Laudal, Olav Arnfinn & Sjøberg, Svein (2000). Realfagene og resten av verden.
 • Braarvig, Jens Erland & Laudal, Olav Arnfinn (2000). Grammatikk og matematikk - en samtale mellom to kulturer.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1999). Rom og dimensjon.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1999). Rom og dimensjon. Geometrien i vaar virkelighetsoppfatning. [Radio]. NRK, Oslo : P2-akademiet.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1999). Noncommutative Algebraic Geometry.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1999). Noncommutative deformations of modules and noncommutative algebraic geometry.
 • Borge, Inger Christin & Laudal, Olav Arnfinn (2003). The modular isomorphism problem. Universitetet i Oslo. ISSN 82-553-1393-1.
 • Borge, Inger Christin & Laudal, Olav Arnfinn (2002). The modular isomorphism problem. Universitetet i Oslo. ISSN 82-553-1357-5.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1998). Noncommutative Algebraic Geometry. Institute of Mathematics, UiO. ISSN 0806-2439. 12.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1995). Noncommutative deformations of modules. Institute of Mathematics, UiO. ISSN 0806-2439. 2.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1995). A Generalized Burnside Theorem. Institute of Mathematics, UiO. ISSN 0806-2439. 42.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. apr. 2017 11:22 - Sist endret 21. apr. 2020 10:59