Olav Arnfinn Laudal

Professor Emeritus
Tags: Mathematics, Algebra and algebraic geometry

Publications

View all works in Cristin

 • Eriksen, Eivind; Laudal, Olav Arnfinn & Siqveland, Arvid (2017). Noncommutative Deformation Theory. CRC Press. ISBN 9781498796019. 242 p.
 • Laudal, Olav Arnfinn (2011). Geometry of Time-Spaces: Non-commutative Algebraic Geometry, Applied to Quantum Theory. World Scientific. ISBN 978-981-4343-34-3. 143 p.
 • Laudal, Olav Arnfinn & Piene, Ragni (2004). The Legacy of Niels Henrik Abel. Springer. ISBN 3-540-43826-2. 784 p.

View all works in Cristin

 • Gjötterud, Kristoffer; Laudal, Olav Arnfinn & Sjøberg, Svein (2000). Realfagene og resten av verden.
 • Braarvig, Jens Erland & Laudal, Olav Arnfinn (2000). Grammatikk og matematikk - en samtale mellom to kulturer.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1999). Rom og dimensjon.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1999). Rom og dimensjon. Geometrien i vaar virkelighetsoppfatning. [Radio]. NRK, Oslo : P2-akademiet.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1999). Noncommutative Algebraic Geometry.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1999). Noncommutative deformations of modules and noncommutative algebraic geometry.
 • Borge, Inger Christin & Laudal, Olav Arnfinn (2003). The modular isomorphism problem. Universitetet i Oslo. ISSN 82-553-1393-1.
 • Borge, Inger Christin & Laudal, Olav Arnfinn (2002). The modular isomorphism problem. Universitetet i Oslo. ISSN 82-553-1357-5.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1998). Noncommutative Algebraic Geometry. Institute of Mathematics, UiO. ISSN 0806-2439. 12.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1995). Noncommutative deformations of modules. Institute of Mathematics, UiO. ISSN 0806-2439. 2.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1995). A Generalized Burnside Theorem. Institute of Mathematics, UiO. ISSN 0806-2439. 42.

View all works in Cristin

Published Aug. 28, 2014 12:53 PM - Last modified Apr. 20, 2020 9:59 AM