Olav Arnfinn Laudal

Professor Emeritus
Tags: Mathematics, Algebra and algebraic geometry

Publications

View all works in Cristin

 • Eriksen, Eivind; Laudal, Olav Arnfinn & Siqveland, Arvid (2017). Noncommutative Deformation Theory. CRC Press.  ISBN 9781498796019.  242 s.
 • Laudal, Olav Arnfinn (2011). Geometry of Time-Spaces: Non-commutative Algebraic Geometry, Applied to Quantum Theory. World Scientific.  ISBN 978-981-4343-34-3.  143 s.
 • Laudal, Olav Arnfinn & Piene, Ragni (ed.) (2004). The Legacy of Niels Henrik Abel. Springer.  ISBN 3-540-43826-2.  784 s.

View all works in Cristin

 • Borge, Inger Christin & Laudal, Olav Arnfinn (2003). The modular isomorphism problem. Preprint series (Universitetet i Oslo. Matematisk institutt). 25.
 • Borge, Inger Christin & Laudal, Olav Arnfinn (2002). The modular isomorphism problem. Preprint series (Universitetet i Oslo. Matematisk institutt). 19.
 • Braarvig, Jens Erland & Laudal, Olav Arnfinn (2000). Grammatikk og matematikk - en samtale mellom to kulturer.
 • Gjötterud, Kristoffer; Laudal, Olav Arnfinn & Sjøberg, Svein (2000). Realfagene og resten av verden.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1999). Noncommutative Algebraic Geometry.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1999). Noncommutative deformations of modules and noncommutative algebraic geometry.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1999). Rom og dimensjon.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1999, 01. august). Rom og dimensjon. Geometrien i vaar virkelighetsoppfatning. [Radio].  NRK, Oslo : P2-akademiet.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1998). Noncommutative Algebraic Geometry.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1995). A Generalized Burnside Theorem.
 • Laudal, Olav Arnfinn (1995). Noncommutative deformations of modules.

View all works in Cristin

Published Aug. 28, 2014 12:53 PM - Last modified Apr. 20, 2020 9:59 AM