English version of this page

Ligninger i motivisk homotopi

logo

Om prosjektet

Algebraisk geometri er studiet av geometriske former definert av polynomiske ligninger. Dette prosjektet studerer motivisk homotopiteori, et relativt nytt emne som lar oss bruke algebraiske topologimetoder for å forstå objektene som er av interesse for algebraisk geometri. Den motiviske teorien har hatt flere spektakulære suksesser i å løse dype matematiske problemer. I dette prosjektet utvikler vi verktøy som passer godt for å studere ikke bare algebraiske varianter, men også deres symmetri. Sfærer er enkle, men essensielle gjenstander for studier i geometri, og det fins også sfærer i algebraisk geometri. Ett av de sentrale spørsmålene er klassifiseringen av alle mulige måter å komme fra en algebraisk geometrisk sfære til en annen av lavere dimensjon.

Finansiering

Dette prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektnummer: 313472. Totalt budsjett ca 12,7 millioner.

Principal investigator

Paul Arne Østvær

Gå til engelsk versjon av denne siden for å lese mer om prosjektet.

 

 

Publisert 16. mars 2021 15:50 - Sist endret 23. apr. 2022 19:15