English version of this page

Flere Komplekse Variable

Feltet dreier seg primært om studiet av holomorfe funksjoner og avbildninger, og forholdet mellom disse og den underliggende geometrien i det rommet man studerer. Kompleks dynamikk står sentralt for gruppen.  Det er  et felt som spenner vidt, og man studerer problemer som  varierer fra matematisk analyse til kompleks/algebraisk geometri, topologi og dynamiske systemer.

deltagerene i forskningsgruppen

Seminar - Høst 2020

24.09 The polydisc from above and below (Brevig)

08.10 Oka manifolds (Løw)

Om gruppen

Gruppen har i dag 3 fast ansatte forskere og et varierende antall postdoktorer, stipendiater og gjesteforskere. Det arrangeres et ukentlig seminar. Hovedaktiviteten til gruppen er for øyeblikket innen følgende områder:

  • Approksimasjonsteori.
  • Partielle differensiallikninger (debar-likningen).
  • Embeddingproblemer.
  • Emner innen kompleks dynamikk og iterasjonsproblemer.

Samarbeid

Gruppen har et utstrakt internasjonalt samarbeid og har spesielt god kontakt med tilsvarende grupper i Roma, Bern, Ljubljana, Amsterdam og Gøteborg. Dessuten arranges omtrent 3 årlige nasjonale møter med kolleger i Bergen, Trondheim og Stavanger og en større nordisk konferanse, Nordan.

Studieprogrammer og emner

MAT4800 - Kompleks analyse.  Dekker en rekke emner innen envariabel kompleks analyse.  

MAT4810 - Innføring i flere komplekse variable.  

MAT4820 - Kompleks dynamikk    

Vi kan tilby master- og ph.d.-oppgaver innen områdene nevnt ovenfor, og vil i den forbindelse også være i stand til å tilby mer spesialiserte kurs. 

forskningsgruppen i flere komplekse variable
Forskningsgruppen i flere komplekse variable, Foto: Elisabeth H. Seland, Matematisk institutt, UiO
Publisert 8. nov. 2010 23:05 - Sist endret 6. mai 2022 08:50