English version of this page

Helse, miljø og sikkerheit (HMS)

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)

Dei lokale arbeidsmiljøutvala skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt. 

Naudnummer

Brannvesen: 110
Politi: 112
Legevakt: 113

Vaktsentralen ved universitetet:
22 85 66 66

Kontaktpersonar ved Matematisk insitutt

Etasjekontaktar ved brann

Seie frå!

Beredskapsplan for UiO

UiOs sentrale beredskapsplan beskriv tiltak og ansvarlege ved hendingar der det er eit behov for krisehandtering.