Lokalt arbeidsmiljøutvalg - LAMU

LAMU 2017-2020

Medlemmer Vara
Leder Geir Dahl  
Hovedverneombud Mikael Mortensen  
Medlemmer John Grue Olav Gundersen
  Yngvar Reichelt  
Studenter    

 

 

 

 

Publisert 25. jan. 2011 13:16 - Sist endret 11. feb. 2020 08:22