Seksjoner

Hver seksjon består av en eller flere forskningsgrupper, og har en forskningsgruppeleder som deltar i ledermøtene ved Matematisk institutt.