Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets øverste beslutningsorgan. Styret vedtar overordnede mål, prioriteringer og strategier for instituttet.

Instituttleder er styreleder, og forbereder sakene som behandles. Kontorsjef er styresekretær.

Saker som skal behandles i styret:

 • Budsjett, inkludert utlysninger
 • Strategisk plan/stillingsplan
 • Oppnevning av faste utvalg
 • Innstillinger, faste vitenskapelige stillinger
 • Reglement
 • Større studieplansaker med økonomiske/organisatoriske konsekvenser
 • Endring av fullmakt til instituttleder

Saker som behandles på fullmakt av instituttleder:

 • Utlysninger, i samarbeid med fagmiljøet
 • Oppnevning av bedømmelseskomité, i samarbeid med fagmiljøet
 • Småforskmidler, i samarbeid med Forskningsutvalget
 • Forskningstermin, i samarbeid med seksjonsledere
 • Støtte til utenlandsopphold, i samarbeid med seksjonsledere
 • Studieplansaker, i samarbeid med Undervisningsutvalget 
 • Ansettelse i midlertidige vitenskapelige stillinger
 • Prioritere stillinger fra KD i samarbeid med Forskningsutvalget

 

 

Instituttstyret 2017-2020

  Medlemmer Vara
Instituttleder Geir Dahl Nadia Larsen
Vitenskapelig ansatte Arne Sletsjøe 1. Nils Henrik Risebro
  Ingrid Glad 2. Kim Frøyshov
  Atle Jensen 3. Ingrid Hobæk Haff
  Giulia Di Nunno 4. Sven Ove Samuelsen
Midlertidig ansatte Vegard Antun 1. Emil Aas Stoltenberg
    2. Anis Awal Ayati
Teknisk/administrativt ansatte Terje Kvernes 1. Annika Rigenholt
    2. Biljana Dragisic
Studenter Sverre Hartveit 1. Edvard Aksnes
  Vegard Enerstvedt  

 

Publisert 27. okt. 2010 14:56 - Sist endret 10. jan. 2019 08:17