Styremøter 2018

Styremøte 11/1 2018 Innkalling/referat
Sak 01/2018 Budsjett 2018
Sak 02/2018 Bytte av seksjon/ny stilling
Sak 03/2018 Eventuelt
Styremøte 1/6 2018 Innkalling/referat
Sak 04/2018* Tilsetting i midlertidige vitenskapelige stillinger
Sak 05/2018 Oppnevning av tilsettingsutvalg
Sak 06/2018 Eventuelt