Studieutvalget

(Program- og undervisningsutvalg)

Representanter

  • Utdanningsleder (leder)
  • Undervisningsledere
  • Masterrådsleder
  • MAMI- og MAEC ledere
  • Stipendiater og Postdoc
  • Studenter
  • Studieadministrative

Saker

  • Programrevisjon

  • Opprettelse/nedleggelse av emner

  • Overordnet undervisningsplan

​​​​​​

Studieutvalget 2021-2024

Roller Medlemmer
Utdanningsleder Arne B. Sletsjøe
Undervisningsleder seksjon 1 og 4 (Mekanikk og PDE)

John Grue

Undervisningsleder seksjon 2 og 3 (Statistikk og Stok.analyse, FFR)

Johan Pensar

Undervisningsleder seksjon 5 og 6 (Algebra og flere komplekse variable)

Kim Frøyshov

Programleder MAEC

Tom Lindstrøm

Vara: Ulrik Skre Fjordholm

Programleder MAMI

Ulrik Skre Fjordholm

Vara: Tom Lindstrøm

Programleder Master Arne B. Sletsjøe
Programrådsleder PHD Erlend F. Wold
   
Midlertidig ansatte Bjørn Skauli
Studenter Fra Matematisk fagutvalg
   
Sekretær

Annika Rigenholt, Tatiana B. O. Wechsler

Vara: Paul A. Maugesten, Biljana Dragisic

Tidligere studieutvalg

Studieutvalget 2017-2019 
Medlemmer
Leder Kristian Ranestad
Undervisningsleder seksjon 1 og 4 (Mekanikk og PDE)

Kent-André Mardal

vara: Michael Floater

Undervisningsleder seksjon 2 og 3 (Statistikk og Stok.analyse, FFR) Ida Scheel
Undervisningsleder seksjon 5 og 6 (Algebra og flere komplekse variable)

Kim Frøyshov

V20: Erlend F. Wold

Programrådsleder MAEC Tom Lindstrøm
Programrådsleder MAMI Ulrik Skre Fjordholm
Programrådsleder Master Arne Sletsjøe
   
Midlertidig ansatte Bjørn Skauli
Studenter Fra Matematisk fagutvalg
Sekretær Annika Rigenholt og Paul A. Maugesten