Samarbeid med instituttet

Matematisk institutt har forskingssamarbeid med ei rekkje aktørar både nasjonalt og internasjonalt. Vi samarbeider med andre akademiske institusjonar, instituttsektoren og industri.

Instituttet har òg eit utstrakt samarbeid med industri og næringsliv når det gjeld utdanning på master og ph.d. nivå.

Publisert 8. feb. 2011 13:29 - Sist endret 23. apr. 2015 10:11