English version of this page

Klimatiltak for ansatte ved MI

Matematisk institutt vil tilrettelegge så ansatte kan ta miljøvennlige valg på jobb. På denne siden har vi samlet en rekke råd for bærekraftig universitetsarbeid. 

"..and while we are looking towards the future; each of us might consider contributing to the health of the planet by taking one less aeroplane flight in the coming year."
- Karen Uhlenbeck, Abel prize laureate 2019

Hvorfor er det viktig å ta miljøvennlige valg på jobb?

Kjernen i den globale klimaavtalen fra Paris er målet om maksimalt 1.5 grader oppvarming. En oppvarming over 1.5 grader vil ha fryktelige konsekvenser for hundretalls millioner mennesker, spesielt rammes mange som bor i utviklingsland. Ifølge FNs klimapanel tilsvarer dette 20 år med dagens utslippsnivå av CO2, fordelt over all framtid.

Universitetet som kunnskapsinstitusjon har et spesielt ansvar for å bidra til et bærekraftig samfunn. MI og UiO oppfordrer derfor alle ansatte til å velge mest mulig miljøvennlig på jobb.

Hvordan ta miljøvennlige valg på jobb?

Under har vi oppsummert de viktigste grepene du kan ta i arbeidshverdagen for å bli en mer miljøvennlig ansatt. Klikk på linkene for mer informasjon.

Miljøvennlige reiser

Matematisk institutt oppfordrer alle ansatte til å sjekke følgende punkter ved planlegging av reiser (også ved invitasjon av gjester):

  1. Er reisen faktisk nødvendig?

  2. Kan reisen erstattes av videokonferanse? 

  3. Kan du bruke et annet transportmiddel enn fly? 

  4. Kan flere korte reiser slås sammen?

  5. Kan du droppe flyet en vei? 

  6. Kan du unngå å fly inn sensorer/opponenter? Og hvis det er nødvendig: Trenger opponenten å komme fra andre kontinenter? 

  7. Unngå å legge interne møter/seminarer til steder man må fly til.

Her kan du lese mer om anbefalingene for planlegging av jobbreiser ved MI og booking av tog/bussbilletter

Velg kollektivtransport på lokale reiser. Dette er rimeligst og mest miljøvennlig. Dersom kollektivtransport ikke er mulig, kan du låne elbil til reiser i arbeidstiden via UiOs elbilpool. Bruk elbil istedenfor taxi. Det er bedre for miljøet, og du slipper reiseregning.

Videomøter

Matematisk Institutt tilbyr 2 rom for videomøter: disse er B700 og B1000. Rommene er enkle å ta i bruk, og IT-seksjonen har også dokumentert rommene under sin AV-informasjon.

Prøv rommene! Videomøter er langt enklere å bruke enn mange frykter!

For mer avanserte videomøter, slik som til fjernundervisning eller presentasjoner til konferanser, så har UiO ressurser tilgjengelige. Kontakt IT-seksjonen for mer informasjon.

Bærekraft inn i forskning og undervisning

MI vil gjennomføre spørreundersøkelser om de ansattes reisevaner. Resultatene fra den første undersøkelsen finner du her. Disse resultatene vil danne grunnlaget for instituttets måltall for reduksjon i flyreiser for 2020. 

Ansatte ved instituttet oppfordres å sette seg inn i, og ta hensyn til, FNs bærekraftmål (FN.NO) i forbindelse med både forskning og undervisning. 

Andre miljøtiltak

 

Klimakalkulatorer

Beregn ditt klimaavtrykk

Relaterte lenker

Kontaktpersoner

Publisert 6. aug. 2019 13:49 - Sist endret 22. juni 2022 10:06