English version of this page

Grønnere reiser for MIs ansatte

Akademisk arbeid innebærer internasjonalt samarbeid. Dette medfører noen ganger at man må fly, men kanskje ikke alltid?

Sjekkliste ved reiseplanlegging

Ifølge UiOs klimaregnskap for 2018 utgjør flyreiser ca 20% av UiOs CO2 utslipp. 

Fly er det transportmidlet med høyest CO2 utslipp per passasjerkilometer. Tog har det minste utslippet.

Matematisk institutt oppfordrer alle ansatte til å sjekke følgende punkter i forbindelse med reiseplanlegging:

  1. Er reisen faktisk nødvendig? Epost og Skype gjør det enkelt å samarbeide uten å reise.
  2. Kan reisen erstattes av videokonferanse? Mer informasjon om videokonferanser ved MI.

  3. Kan du bruke et annet transportmiddel enn fly? Hvis prisen på tog/buss er tilnærmet lik flyprisen, anbefales miljøvennlig transport (der det er tidsmessig rimelig). Husk å regne med flytog to ganger t/r ved prissammenligning. Her er ytterligere info om booking av tog/buss.

  4. Kan flere korte reiser slås sammen?

  5. Kan du slå to fluer i en smekk? Kanskje kan en sensor også holde et seminar, eller kanskje skal du og samarbeidspartneren uansett på samme konferanse.

  6. Kan du droppe flyet en vei? Alle monner drar. Tog en vei svarer til (nesten) halvering av utslippene på reisen.

  7. Kan du unngå å fly inn sensorer/opponenter? Kanskje holder det med at en opponent/sensor flys inn, mens en kan være med via videokonferanse? Kanskje kan man prioritere at minst en av opponentene skal ha en kort reise?

  8. Unngå å legge interne møter/seminarer til steder man må fly til.

Husk at denne sjekklisten også gjelder ved invitasjon av gjester/sensorer/forelesere som må reise for å komme til UiO!

Velg kollektivtransport på lokale reiser. Dette er rimeligst og mest miljøvennlig. Dersom kollektivtransport ikke er mulig, kan du låne elbil til reiser i arbeidstiden via UiOs elbilpool. Bruk elbil istedenfor taxi. Det er bedre for miljøet, og du slipper reiseregning.

MI holder på å gjennomføre en spørreundersøkelse om de ansattes reisevaner. Disse resultatene vil danne grunnlaget for instituttets måltall for reduksjon i flyreiser for 2020.

Det hjelper å kutte flyreiser!

Her finner du informasjon om ulike klimakalkulatorer som lar deg beregne klimapåvirkningen av konkrete reiser du vurderer. Prøv deg gjerne fram!

Eksempel: Fly vs. tog Oslo-Stockholm

Ofte glemmer vi å regne med ekstra tid- og pengebruk i forbindelse med flyreiser.

----------

Eksempel: Reise tur/retur Oslo-Stockholm ca. tre måneder fram i tid. 
Fly til Stockholm: 2120,- Tog til Stockholm: 455,-

Flytog Oslo S-OSL t/r 400,- (20 min)

Fly OSL-Arlanda t/r 1200,- (flytid og innsjekk minst 1.5 time før avgang)

Flytog Arlanda Express t/r  520,- (20 min)

Totalt 2120,-

Tidsbruk inkludert gåing mellom flytog og fly, venting på flytog og litt ekstra slakk tidsmessig blir ca 4 timer.

Tog Oslo S-Stockholm C med SJ t/r 455,- (5.5 timer)

Totalt 455,-

Tidsbruk er mellom 5.5 og 6 timer. 

Merk at det er ingen bytter, så man kan bruke hele tiden på å lese eller hvile.
Priseksempelet over er for billett på 2. klasse som ikke kan bookes om. 
Man kan oppgradere til 1. klasse som kan refunderes. Da blir prisen 1280,-.

-----------

Merk at priser vil variere mye. Tallene over ble sjekket via Finn Reise og SJ den 27/05-2019 for en reise 20-22 august 2019. 

-----------

Husk også at færre reiser betyr mer tid og ro i arbeidshverdagen.

Publisert 6. aug. 2019 13:49 - Sist endret 14. aug. 2019 09:38