English version of this page

Kontaktinformasjon

Generelle henvendelser/Ekspedisjon

De kan hjelpe med hotellbestilling, forskerbolig, kontormøbler, møtemat, reiseregning, gjestekort m.m

Studier

Pressehenvendelser

Instituttleder Geir Dahl
Telefon: 22 85 58 35

Kontorsjef Yngvar Reichelt
Telefon: 22 85 58 83 / 958 77 374

Nødnummer

Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser

Telefon: 22 85 66 66

IT-hjelp for instituttets ansatte og studenter

E-postlister

ved Matematisk institutt

UiO Eiendomsavdelingen

 

Drypper kranen, har lyspæra gått eller trenger du hjelp til andre driftsoppgaver? 

Meld inn