Kontaktpunkt for studier ved Matematisk institutt

Bachelorprogrammene

Ta kontakt ved spørsmål om veiledning, emner, permisjon, deltidsstudier og lignende.

Matematikk med informatikk
Studiekonsulent Tatiana B. Ortiz Wechsler  
Rom 716, Niels Henrik Abels hus

Matematikk og økonomi
Studiekonsulent Biljana Dragisic
Rom 712, Niels Henrik Abels hus

Begge: studieinfo@math.uio.no

Masterprogrammene

Ta kontakt ved spørsmål om opptak, veiledning, emner, permisjon, deltidsstudier og lignende.

Fluidmekanikk, Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse, CS: Mechanics
Studiekonsulent Annika Rigenholt
Rom 710, Niels Henrik Abels hus

Matematikk, Data Science, CS: Applied mathematics and risk analysis
Studiekonsulent Paul A. Maugesten
Rom 708, Niels Henrik Abels hus

Begge: studieinfo@math.uio.no

Programspesialisering på masternivå, Lektorprogrammet-realfag er et fem årig masterprogram som tilbys av Det Utdanningsvitenskaplige fakultet.
Matematisk institutt tilbyr programspesialisering på masternivå i matematikk og mekanikk.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
lektorprogrammet@ils.uio.no

 

Studieseksjonen ved Matematisk institutt

Studiekonsulent Annika Rigenholt
Rom 710, Niels Henrik Abels hus
Telefon: 22 85 59 01

E-post: studieinfo@math.uio.no

Obligatoriske oppgaver

Se nettsiden om obligatoriske oppgaver på Matematisk institutt. Ta kontakt om ditt spørsmål ikke besvares der.

Studiekonsulent Paul A. Maugesten
Rom 708, Niels Henrik Abels hus

E-post: studieinfo@math.uio.no

Forskerutdanning: PhD

Doktorgrader og disputaser

Studiekonsulent Biljana Dragisic
Rom 712, Niels Henrik Abels hus

E-post: studieinfo@math.uio.no

Delstudier i utlandet

 • utvekslingsavtaler ved Matematisk institutt
 • innreisende studenter
 • utreisende studenter

 

Studiekonsulent Tatiana B. Ortiz Wechsler 
Rom 716, Niels Henrik Abels hus

E-post: studieinfo@math.uio.no

Generell studieinformasjon om:

 • Årsenhet realfag
 • Enkeltemnestudier (bachelor- og masternivå)
 • Karakterutskrift
 • Ekstern utdanning
 • Reglementer

Opptak og semesteravgift

 • opptak til grunnstudier og studiekompetanse
 • internasjonale studenter
 • semesteravgift og semesterregistrering

Knutepunktet
Telefon: 22 85 82 00
(10.00-15.00)