Etter- og videreutdanningstilbudet ved Matematisk institutt

Matematisk institutt tilbyr 2-dagers etterutdanningskurs til lærere for å bidra til å heve kompetanse og øke motivasjon.

 

Kursene holdes hos kurskjøper, kursdager avtales, og kursholder (en ansatt ved Matematisk institutt) reiser ut. Kursene består av forelesninger og tid til oppgaveløsing og diskusjon. Deltakerne vil få utdelt kursmateriale.

Eksisterende kurs omfatter temaer som Modellering, Geometri (også sfærisk geometri), Tallteori, Komplekse tall, Differensiallikninger, Statistikk og Sannsynlighetsregning.

Under utvikling er kursene Matematiske bevis (problemløsingstrategier, bevisteknikker) og Matematiske begrep (grenseverdi, kontinuitet, konvergens, divergens).

Vi lager også kurs ved behov.

 

Fylkeskommunene har fått sentrale midler til etter- og videreutdanning for lærere. Hvis noen av de ovenforstående kursene er av interesse, oppfordres skoler til å gå sammen og via fylkeskommune ta kontakt for tilbud.

 

Etterutdanningskurs, Kunnskapsløftet

Tilbud om etterutdanningskurs for lærere som skal undervise 12. og 13. trinn etter de nye læreplanene i Kunnskapsløftet. Vi kan tilby tre to-dagers kurs innen; modellering, difflikninger og geometri. Kursene selges i utgangspunktet til fylkeskommuner. Kurstilbudet

 

På nettsidene til matematikk.org finnes mye stoff til inspirasjon for lærere, elever og foreldre.

Spesielt er det laget en del temahefter:

Temahefter for trinn 1-4

Temahefter for trinn 5-7

Temahefter for trinn 8-10

Temahefter for trinn11-13

 

Publisert 31. okt. 2010 12:50 - Sist endret 1. okt. 2012 09:10