English version of this page

Valg av tillitsvalgte ved Matematisk institutt

Matematisk institutt ønsker en kontinuerlig evaluering av både form og innhold i undervisningen. Evalueringen skal skje underveis i hvert enkelt emne. Det er opp til foreleser og studentene å finne en god måte å gjøre dette på. I starten av hvert semester, og innen 1. mars/1. oktober, velges det omtrent 1+n/60 (hvor n er antall studenter på emnet) tillitsvalgte som representerer studentene overfor foreleser i evalueringen. Foreleser legger ut kontaktinformasjon til tillitsvalgte på emnets semesterside, og gir beskjed via e-post til studieinfo@math.uio.no når dette er gjort.

Foreleser og de tillitsvalgte skal sammen avgjøre hvordan evalueringen skal foregå. Dette kan være muntlig, for eksempel ved at foreleser og de tillitsvalgte spiser lunsj sammen en gang i måneden, eller det kan være skriftlig, for eksempel ved at man bruker et nettskjema. Foreleser og tillitsvalgte har i felleskap ansvar for at evalueringen gjennomføres, og foreleser har også ansvar for å følge opp evalueringen. Det er hensiktsmessig at man har et evalueringsmøte med tillittsvalgte midt i semesteret (men etter en eventuell midtveiseksamen). 

Det kan også gjennomføres en endelig emneevaluering i etterkant av semesteret. Dette er særlig aktuelt for nye emner.

Studieadministrasjonen ved MI og Matematisk fagutvalg er behjelpelige med å finne gode måter å evaluere emner på.

Dersom du er foreleser kan du presentere denne  pdf-en om emneevaluering  på første forelesning. 

UiO nettsider om emneevaluering og kvalitetssikring:

 

Publisert 18. jan. 2013 11:21 - Sist endret 8. sep. 2021 13:40