Læringsressurser

Leseplasser

Studenter ved Matematisk institutt har tilgang på forskjellige leseplasser og lesesaler.

 

Bibliotekssider

Realfagsbiblioteket har mange interessante ressurser for studenter ved Matematisk institutt. Du kan få hjelp til alt fra å finne bøker, artikler og tidsskrifter til å delta på forskjellige kurs og lese om publisering i matematikk. Biblioteket er til for studenter og ansatte, bruk dem!

Læringsressurser ved MN-fakultetet

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet har også læringsressurser som studenter ved Matematisk institutt kan benytte seg av.