Kontaktpunkt for studier ved Matematisk institutt

Bachelorprogrammene

Matematikk, informatikk og teknologi
Matematikk med informatikk
Matematikk og økonomi

 • Veiledning
 • Emner
 • Permisjon
 • Deltidsstudier

Studieseksjonen
Matematikk, informatikk og teknologi og Matematikk med informatikk
Studiekonsulent Paul A. Maugesten
Rom 708, Niels Henrik Abels hus
Tlf: 22 85 59 07

Matematikk og økonomi
Studiekonsulent Biljana Dragisic
Rom 712, Niels Henrik Abels hus
Tlf: 22 85 58 82

Begge: studieinfo@math.uio.no

Masterprogrammene:
Mekanikk
Stokastisk modellering, statistikk og risikoanalyse
Matematikk

 • Opptak
 • Veiledning
 • Permisjon
 • Deltidsstudier

Studieseksjonen
Studiekonsulent Annika Rigenholt
Rom 710, Niels Henrik Abels hus
Telefon: 22 85 59 01
studieinfo@math.uio.no

Programspesialisering på masternivå, Lektorprogrammet-realfag er et fem årig masterprogram som tilbys av Det Utdanningsvitenskaplige fakultet.
Matematisk institutt tilbyr programspesialisering på masternivå i matematikk og mekanikk.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
lektorprogrammet@ils.uio.no

 

Studieseksjonen ved Matematisk institutt

Studiekonsulent Annika Rigenholt
Rom 710, Niels Henrik Abels hus
Telefon: 22 85 59 01

studieinfo@math.uio.no

Obligatoriske oppgaver

Se informasjonsside om obligatoriske oppgaver - ta kontakt om ditt spørsmål ikke besvares der.

Studieseksjonen
Epost: studieinfo@math.uio.no

Tlf: (47) 22 85 58 88

Forskerutdanning: PhD

Doktorgrader og disputaser

Studieseksjonen
Studiekonsulent Biljana Dragisic
Rom 712, Niels Henrik Abels hus
Tlf: 22 85 58 82

Delstudier i utlandet

 • utvekslingsavtaler ved Matematisk institutt
 • innreisende studenter
 • utreisende studenter

 

Studieseksjonen
Studiekonsulent Paul A. Maugesten
Rom 708, Niels Henrik Abels hus
Tlf: 22 85 59 07

Nils Voje Johansen

Rom 717, Niels Henrik Abels hus

Generell studieinformasjon om:

 • Årsenhet realfag
 • Enkeltemnestudier (bachelor- og masternivå)
 • Karakterutskrift
 • Ekstern utdanning
 • Reglementer

Opptak og semesteravgift

 • opptak til grunnstudier og studiekompetanse
 • internasjonale studenter
 • semesteravgift og semesterregistrering

Knutepunktet
Telefon: 22 85 82 00
(10.00-15.00)