Studietips til begynnerstudenter i matematikktunge realfag

Lurer du på hvordan du skal lykkes med matematikk på universitetet? Overgangen fra videregående skole kan være stor, og mange føler det hadde vært fint med litt starthjelp.

Arbeidsformer og strategier som fungerte godt på videregående skole fungerer ikke nødvendigvis godt på universitetet. Det tar tid å finne nye arbeidsmåter, og ofte innebærer det slit og frustrasjon. Men mange har gjort det før deg, og her er noen av deres tips. 

Studietipsheftet inneholder blant annet erfaringer og idéer samlet inn fra matematikkstudenter studieåret 2015/2016. Kanskje de kan hjelpe deg? Kanskje finner du raskere fram til en arbeidsform som passer for nettopp deg?

Uansett ønsker vi deg lykke til som student ved Universitetet i Oslo.

LAST NED STUDIETIPSHEFTET (pdf.)

Publisert 6. sep. 2016 08:49 - Sist endret 4. mars 2021 11:55