Innkalling til møte i ph.d.-utvalget

Det innkalles herved til møte i ph.d.-utvalget onsdag 08. mars 2017 kl. 09.15 på rom B1000.

Dagsorden

  Godkjenning av innkalling
  Godkjenning av dagsorden
  Saker under eventuelt
Sak 01/2017 Info ved Hans / forslag til mandat (vedlegg 1)
Sak 02/2017 Ph.d. i tall (vedlegg 2
Sak 03/2017 Spesialpensum og faglig kvalitetssikring av søknader om opptak
Sak 04/2017 Ph.d. og karriere
Sak 05/2017 Generiske kunnskaper
Sak 06/2017 Eventuelt

 

Hans Brodersen
Ph.d.-utvalgsleder
Biljana Dragisic
Sekretærer 
Publisert 15. mars 2017 13:10 - Sist endret 17. nov. 2017 10:25