English version of this page

Ph.d.-utvalg ved instituttet

Ph.d.-utvalget ved Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA) har det koordinerende ansvaret for forskerutdanningen ved instituttet. Utvalgets oppgaver er blant annet faglig vurdering av søknader, anbefaling om opptak og oppfølging av stipendiater og veiledere gjennom årlig rapportering.

Medlemmene i Ph.d.-utvalget utpekes for 4 år (Ph.d.-kandidat for 2 år) og består av en leder, en fast vitenskapelig ansatt, og en ph.d.-kandidat. 

Studiekonsulent fungerer som sekretær og administrativ støtte for utvalget.

Ph.d.-utvalgets medlemmer (februar 2018):

Sekretær/administrativ støtte: Brenda Apili Atubo

Leder i ph.d.-utvalget er representant for grunnenheten (instituttet) i ph.d.-programrådet ved MN-fakultetet.

Publisert 27. feb. 2015 14:35 - Sist endret 8. des. 2020 09:42