Forskning

Forskerutdanning: ph.d.

Doktorgrad, forskerutdanning (ph.d.), ledige stillinger og innblikk i forskningshverdagen.

Nye publikasjoner

Se de nyeste publikasjonene fra våre forskere. Kilde: Cristin.no

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

SFF-senter: RoCS

Senterets overordnede mål er å forstå den aktive sola. 

Tema: astronomi

Temasider: romvirksomhet

Universitetet i Oslo deltar i hele spekteret av romrelatert forskning og utvikling: fra konstruksjon av satellitter til grunnforskning om universets utvikling.