Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • hubblelemaitreimage Hubbles lov skifter navn! 5. des. 2018 10:44

    Hubbles lov blir Hubble-Lemaître-loven. Det har verdens 13 500 fagastronomer i over 100 land, medlemmer i den internasjonale astronomiske union IAU, bestemt gjennom en uravstemning, der 78% stemte for et navneskifte.

  • sommerparadisSAK_okt2018 Norges “sommerparadis” 2018: Er solen ansvarlig? 18. okt. 2018 09:54

    Vår nærmeste stjerne bidrar med mye mer enn bare “lys og varme”.