Sentre og satsinger

Forskning ved MN-fakultetet er organisert i ni sterke, disiplinbaserte institutter. En stor del av forskningen skjer i tverrfaglige sentre og satsinger.