English version of this page

Sentre for fremragende forskning ved MN

MN-fakultetet er vertskap for tre sentre for fremragende forskning (SFF). Vi deltar i fire sentre hvor andre enheter ved UiO eller andre institusjoner er vertskap. Det er sterk konkurranse om SFF-statusen som tildeles for en periode på inntil ti år.

SFF er en ordning iverksatt av Norges forskningsråd. Ordningen skal stimulere norske forskningsmiljøer til å etablere sentre viet langsiktig, grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå, og har som mål å heve kvaliteten på norsk forskning.


Sentre som har MN-fakultetet som vert:

Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS)

Målet for Rosseland Centre for Solar Physics er å forstå hvordan vår nærmeste stjerne, sola, faktisk fungerer. Ved å kombinere observasjoner av sola med avansert datamodellering skal senteret utvikle ny kunnskap om partikkelakselerasjon og oppvarming både inni og rundt sola. Slik kan man avdekke prosesser som har direkte konsekvenser for jordas atmosfære og betingelsene for livet på jorda. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er vertskap for senteret.

Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences

Senteret skal gi viktige bidrag til forståelse av molekylenes biologi, kjemi og fysikk. Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences vil utvikle nye beregningsmetoder som kan håndtere systemer med opp til millioner av atomer. Et mål er å forstå og kontrollere komplekse biologiske og kjemiske systemer under ekstreme forhold. Først nå er det teknisk mulig å sette opp avanserte eksperimenter som kan undersøke tilsvarende virkelige systemer andre steder i verden. Senteret ble opprettet i 2017 og er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, med Universitetet i Oslo som prosjekteier.

  • Virkeperiode: 2017–2027
  • Senterledere: professor Trygve Helgaker, Kjemisk institutt, UiO og professor Kenneth Ruud, UiT.

Senter for jordens utvikling og dynamikk (CEED)

Målsetningen med Senter for jordens utvikling og dynamikk er å undersøke og etablere mekanismene som knytter vulkanisme og deformasjon nær Jordas overflate til prosesser i den dype mantelen. Senteret ble opprettet i 2013. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er vertskap for senteret.


Sentre som koordineres ved andre fakulteter ved UiO:

Centre for Cancer Cell Reprogramming (CanCell)

Senteret skal studere hvordan prosesser i cellene, som endres under kreftutvikling, påvirker hverandre. Målet er å finne kreftens svake punkter for å kunne reprogrammere kreftcellene til ufarlige celler og slik bane veien for nye typer kreftbehandling. Det medisinske fakultet ved UiO er vertskap for senteret og har deltakere fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Les mer om senteret på Titan.uio.no.

Developing an integrated open access organ on chip platform for drug discovery (CHIP)

Senteret skal utvikle et "Organ på brikke", en ny teknologi som kan bidra til helt ny forståelse av kroppens organer og hvordan ulike behandlingsformer virker. Denne plattformen skal kunne gjenskape stoffskifteprosesser i kroppen og teste hvordan prosessene responderer på medisinsk påvirkning. Det medisinske fakultet ved UiO er vertskap for senteret og har deltakere fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion (RITMO)

Rytme er grunnleggende for mennesker når vi går, danser og spiller, forteller historier eller prøver å forutsi fremtiden. Rytme er også en basal del av den menneskelige biologi. Senteret skal studere de perseptuelle og kognitive mekanismene som ligger under vår evne til å oppleve rytme og agere rytmisk. Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion (RITMO) er et tverrfakultært samarbeid mellom Institutt for musikkvitenskap, Institutt for informatikk og Psykologisk institutt. Les mer om senteret på Titan.uio.no.


Eksterne sentre som har MN-fakultetet som partner:

Porous Media Laboratory (PoreLab)

Senteret har som mål å finne metoder for å kunne beregne kompliserte væskestrømmer i porøse medier mer presist. Dette kan gjøres ved å kombinere eksperimenter, modellering og utvikling av ny teori. Senteret kombinerer metoder fra fysikk, kjemi, geologi og geofysikk. Denne kunnskapen er blant annet nyttig for effektiv utvinning av olje eller rent vann i tørkeområder. Senteret ledes av NTNU, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er partner.


Avsluttede sentre:

Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi (CTCC)

The Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC) er et desentralisert senter, med noder ved Universitetet i Tromsø og ved Universitetet i Oslo. Senterets målsetting er å være en internasjonalt anerkjent bidragsyter til utviklingen og anvendelsen av kvantemekanisk modellering innenfor kjemi og materialforskning. CTCC ble opprettet i 2007, og avsluttet i 2017.

Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES)

Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) samler populasjonsøkologer, evolusjonsbiologer, genetikere og statistikere, og fungerer som en intellektuell plattform innen økologi- og evolusjonsforskning. Målet er å øke forståelsen av hvordan levende organismer responderer og tilpasser seg miljøforandringer. CEES ble opprettet i 2007, og avsluttet som SFF høsten 2017. CEES fortsetter sitt forskningsarbeid, men uten status som SFF.

Senter for immunregulering (CIR)

Centre for Immun Regulation (CIR) hadde som mål å finne årsaken til immunrelaterte sykdommer. Senteret hadde deltakere fra Det medisinske fakultet, Oslo Universitetssykehus og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO. CIR ble opprettet i 2007, og avsluttet i 2017.

Senter for kreftbiomedisin (CCB)

Centre for Cancer Biomedicine (CCB) ved UiO samlet cellebiologer, translasjons­forskere og statistikere. Senterets målsetting var å forstå sammenhenger mellom genmutasjoner, celleforandringer og kreft, og derigjennom gi kreftpasienter en bedre diagnostikk. CCB ble opprettet i 2007, og avsluttet i 2017.

Senter for biomedisinske beregninger (CBC)

Center for Biomedical Computing (CBC) ved Simula Research Laboratory hadde som målsetting å utvikle matematiske metoder og programvare for blant annet å simulere strømninger i kroppen. Senteret hadde deltakere fra Simula Research Laboratory og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO, og hadde i tillegg flere norske og internasjonale samarbeidspartnere. CBC ble opprettet i 2007, og avsluttet i 2017.

  • Virkeperiode: 2007–2017
  • Senterleder: professor Hans Petter Langtangen, Simula Research Laboratory.

Senter for geologiske prosessers fysikk (PGP)

Physics of Geological Processes (PGP) var et tverrfaglig senter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som kombinerte studier av geologiske prosesser med nye forskningsmetoder innen fysikk for å forstå Jordas komplekse prosesser. Forskningen omfattet feltstudier, eksperimenter, modellering og teori. PGP ble opprettet i 2003 og avsluttet i 2013. 

Senter for matematikk for anvendelser (CMA)

Centre of Mathematics for Applications (CMA) var et tverrfaglig senter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og hadde hovedvekt på matematikk og informatikk, men også med innslag av fysikk, astrofysikk og økonomi. Senterets visjon var å utnytte effektivt samspillet mellom teori, beregninger og anvendelser for å utvikle moderne matematikk. CMA ble opprettet i 2003, og avsluttet i 2013.

Internasjonalt senter for geofarer (ICG)

International Centre for Geohazards (ICG) ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) hadde deltakere fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NORSAR og NGI. Senterets målsetting var å bli et internasjonalt kompetansesenter innen grunnleggende og anvendt forskning på georelaterte naturfarer som skred, jordskjelv og flom. ICG ble opprettet i 2003, og avsluttet i 2013. 

  • Virkeperiode: 2003–2012
  • Senterleder: seniorforsker Farrokh Nadim, NGI.

Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap (CMBN)

Centre for Molecular Biology and Neuroscience (CMBN) ved UiO hadde deltakere fra Det medisinske fakultet, Oslo Universitetssykehus og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Senterets målsetning var å bli et verdensledende miljø innen forskning på mekanismer for DNA-reparasjon og vedlikehold av gener for å forebygge nevrologiske sykdommer og aldring av hjernen. CMBN ble opprettet i 2003 og avsluttet i 2013. 

Publisert 13. mars 2011 09:44 - Sist endret 22. sep. 2022 10:40