Forside

CEES er et senter som forsker på økologi og evolusjon. Senteret er anerkjent internasjonalt og koordinerer flere nettverk og treningsprogram innen økologi og evolusjon.

Aktuelt

Alle tilknyttede personer

Finn ansatte

Publikasjoner

Marine Science blog

  • holt-2021-crab-fig1 Snow crab in the Barents Sea – a new prey for Northeast Arctic cod

    The snow crab ( Chionoecetes opilio) is a newly established species in the Barents Sea, increasing in both distribution and abundance in recent years. In this Arcto-Boreal sea, they encountered the most abundant Atlantic cod ( Gadus morhua) stock. What happens from here?

Journalene Evolutionary Theory og Evolutionary Monographs

Våre forskere i media

Ledige stillinger

Akkurat nå er det ingen ledige stillinger.

Et senter for fremragende forskning i Norge 2007-2017

CEES fortsetter som et senter og seksjon ved Institutt for biovitenskap også etter SFF-perioden.