Forside

Aktuelt

Titan.uio.no

  • Mauritius-parakitten er et sjeldent eksempel på en art som er blitt reddet, takket være vernetiltak Fuglearter dør ut mye fortere enn vi trodde, men vernetiltak hjelper 21. feb. 2020 11:22

     Livet på jorda har i løpet av ca. 450 millioner år gått gjennom fem store masseutryddelser, som hver gang førte til at mellom 50 og 90 prosent av artene på jorda ble utryddet. I våre dager utrydder vi fuglearter ca. 1000 ganger fortere enn det som er naturlig, og det kan tyde på at vi er på vei inn i en ny masseutryddelse.

  • Mauritius-parakitten er et sjeldent eksempel på en art som er blitt reddet, takket være vernetiltak Bird species disappear much faster than previously thought, but conservation helps 21. feb. 2020 11:22

    During five previous global mass extinctions, between 50 and 90 percent of the world's species disappeared. Researchers now fear that we are starting a new mass extinction, because bird species are disappearing five times faster than previously assumed and 1000 times faster than in a natural state.

Publikasjoner

Sosiale medier