Home

Research news

Our researchers in the media - selected publications

 • Det glemte havområdet: Skagerrak og Oslofjorden Sep. 18, 2019 10:45 PM
  Kronikk Det glemte havområdet: Skagerrak og Oslofjorden Svært mange folk påvirker Skagerrak og Oslofjorden, og like mange er avhengige av området. Likevel har dette havområdet altfor lenge vært oversett av myndigheter og forskere.
 • UiT-professor Audun Rikardsen fikk Forskningsrådets formidlingspris Sep. 18, 2019 11:39 AM
  Professor på UiT Norges arktiske universitet, Audun Rikardsen, er årets forskningsformidler. Begrunnelsen er hans unike og entusiastiske fortellerglede og svært høye formidlingsaktivitet.

News from Titan.uio.no

 • A slow loris in sleeping posture Slow loris study reveals: The human rhythm of sleep can be much older than expected Sep. 18, 2019 7:28 AM

  People typically sleep seven to eight hours in one stretch and stay awake for the rest of the day. Evolutionary scientists have assumed that this rhythm of sleep arose when our early ancestors went from being nocturnal to diurnal, but a new study of the Javan slow loris indicates that the human way of sleeping is much older.

 • A slow loris in sleeping posture Dovenlorier avslører: Menneskets søvnrytme kan være mye eldre enn antatt Sep. 13, 2019 8:32 AM

  Mennesker sover typisk sju-åtte timer om natten og er våkne resten av døgnet. Evolusjonsforskere har antatt at denne søvnrytmen oppsto da våre forfedre gikk fra å være nattaktive til dagaktive, men nå slår teorien sprekker. Den javanesiske dovenlorien sover nemlig på liknende vis – og det tyder på at menneskets søvnrytme er mye eldre.

Publications

Outreach

 • kvile-2019-calanus-fig1 Calanus copepods are not necessarily hiding at depth in winter Sep. 20, 2019

  A new pan-arctic study indicates that Calanus copepods do not necessarily descend deep for diapause in winter; instead, parts of the population remain active. Moreover, the deeper distribution of the larger and more conspicuous Calanus hyperboreus indicates that predation pressure is a key trigger for diapause at depth. In the central Arctic Ocean where visual predation pressure is lower, copepods might be relieved from the incentive to descend and can remain closer to the surface in winter.