Forskning

Vi forsker på

The Norwegian Sequencing Centre (NSC)

NSC er en nasjonal kjernefasilitet som tilbyr sekvenseringstjenester.

Aktuelt

Publikasjoner