English version of this page

Om senteret

CEES ved Institutt for biovitskap, Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, Universitetet i Oslo, er eit senter som arbeider med økologi og evolusjon. Senteret er anerkjent internasjonalt og koordinerar fleire nettverk og treningsprogram innan økologi og evolusjon. CEES var eit Senter for framifrå forsking (SFF) 2007-2017.

Personar

150 personar og meir enn 25 nasjonalitetar.

Kontakt CEES

CEES, Institutt for biovitenskap
Universitetet i Oslo
Postboks 1066 Blindern
NO-0316 Oslo

Telefon: (+47) 22 85 44 00
E-post: cees-post@ibv.uio.no

Besøksadresse

Kristine Bonnevies hus
Blindernveien 31
NO-0371 Oslo