English version of this page

Om senteret

CEES ved Institutt for biovitskap, Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, Universitetet i Oslo, er eit senter som arbeider med økologi og evolusjon. Senteret er anerkjent internasjonalt og koordinerar fleire nettverk og treningsprogram innan økologi og evolusjon. CEES var eit Senter for framifrå forsking (SFF) 2007-2017.

Personar

150 personar og meir enn 25 nasjonalitetar.