Events

Upcoming 5 days

today Sep.
Image may contain: organism, joint, black-and-white, plant.
Time and place: Sep. 16, 2019 12:15 PM1:00 PM, CEES seminar room (3313/3315, Kristine Bonnevies Hus)

Late Lunch Talk by Kristin Hook

18 Sep.
Image may contain: rock.
Time and place: Sep. 18, 2019 12:15 PM1:00 PM, CEES seminar room (3313/3315, Kristine Bonnevies Hus)

Late Lunch Talk by Michael Maxwell

Further upcoming events

Logo for Forskningsdagene.
Time and place: Sep. 24, 2019 6:00 PM8:00 PM, Litteraturhuset, Sal: Amalie Skram

Norske forskere tar nå opp arven etter Nansen og utforsker økosystemene i de arktiske havområdene. Hvorfor gjør de det? Hva venter de å finne? Hvilke lange tradisjoner bygger denne forskningen på?