Livsvitenskap

Livsvitenskap er Universitetet i Oslos største satsing noensinne, som favner bredt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Satsingen er nært koblet til bygging av Norges største forskningsbygg – Livsvitenskapsbygget, som er planlagt at skal stå ferdig i 2026. Ved fakultetet vil livsvitenskapsforskning foregå både i og utenfor det nye bygget.

illustrasjon av livsvitenskapsforskning fordelt på instutttene

 

 

 

Livsvitenskap er ett av fire satsingsområder ved MN-fakultetet

Livsvitenskap favner bredt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og har en sentral plass i fakultetets strategi. Livsvitenskapsforskning og -utdanning foregår ved syv av ni institutter og ved flere sentre.

Livsvitenskap er hovedvirksomheten ved Institutt for biovitenskap, Farmasøytisk institutt og Naturfagsenteret. I tillegg har også Kjemisk institutt, Institutt for informatikk, Fysisk institutt og Matematisk institutt omfattende aktivitet innen livsvitenskap. Institutt for geofag deltar i en tverrfaglig sentersatsing innen klima og miljø gjennom senteret Centre for Biogeochemistry in the Anthropocene. Se oversikt over fakultetets institutt og sentre.

Kontakt

organisasjonskart

Strategier og relatert info

Livsvitenskapsbygget

Livsvitenskapsbygget blir Norges største forskningsbygg, og skal realisere universitetets ambisjoner på livsvitenskapsområdet. 

Kjemisk institutt og Farmasøytisk institutt skal i sin helhet flytte inn i det nye Livsvitenskapsbygget. Samtidig skal mesteparten av livsvitenskapsaktivitetene ved fakultetet fortsatt foregå utenfor det nye bygget.