Endringsmiljøer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ønsker å støtte forskermiljøer som disiplinært eller på tvers av disiplinene vil fungere som drivere for faglig fornyelse, og som i et rimelig tids­perspektiv vil føre til etablering av nye, internasjonalt konkurransedyktige forskermiljøer som endrer og videreutvikler fakultetet.

Fakultetets portefølje av Endringsmiljøer skal støtte utviklingen av de fire tematiske innsatsom­rådene – Livsvitenskap, Jord og rom, Energi og materialer samt Digitalisering og beregningsorientert vitenskap. Det er videre et hovedmål å utvikle nye, sterke forskningsledere.

MN har 15 Endringsmiljøer:

Endringsmiljøer innen innsatsområdet "Livsvitenskap"

Endringsmiljøer innen innsatsområdet "Jord og rom"

Endringsmiljøer innen innsatsområdet "Energi og materialer"

Endringsmiljøer innen innsatsområdet "Digitalisering og beregningsorientert vitenskap"

  • Designmetoder for komplekse arkitekturer (DEMCA)
    Leder: Margunn Aanestad 
    EU-kontakt: Geir Horn
Publisert 23. mai 2013 10:43 - Sist endret 7. feb. 2020 15:58