Endringsmiljøer

Det matemtisk-naturvitenskapelige fakultet ønsker å støtte forskermiljøer som disiplinært eller på tvers av disiplinene vil fungere som drivere for faglig fornyelse, og som i et rimelig tids­perspektiv vil føre til etablering av nye, internasjonalt konkurransedyktige forskermiljøer som endrer og videreutvikler fakultetet.

Fakultetets portefølje av Endringsmiljøer skal støtte utviklingen av de fire tematiske innsatsom­rådene. Det er videre et hovedmål å utvikle nye, sterke forskningsledere.

MN har 15 Endringsmiljøer:

Endringsmiljøer innen innsatsområdet "Livsvitenskap"

Endringsmiljøer innen innsatsområdet "Jord og rom"

Endringsmiljøer innen innsatsområdet "Materialer og energi"

Endringsmiljøer innen innsatsområdet "Muliggjørende teknologier"

 

Publisert 23. mai 2013 10:43 - Sist endret 12. des. 2018 12:08