Endringsmiljøer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ønsker å støtte forskermiljøer som disiplinært eller på tvers av disiplinene vil fungere som drivere for faglig fornyelse, og som i et rimelig tids­perspektiv vil føre til etablering av nye, internasjonalt konkurransedyktige forskermiljøer som endrer og videreutvikler fakultetet. I tillegg jobber fakultetet for å utvikle nye, sterke forskningsledere.

Endringsmiljøer ved fakultetet:

Flere forskningssatsninger ved MN

Kontakt

Forskningsadministrasjonen ved MN

Publisert 23. mai 2013 10:43 - Sist endret 25. mars 2022 08:46