English version of this page

ERC-stipend

European Research Council (ERC) er et særprogram i kategorien fremragende forskning i EUs forskningsprogram Horisont 2020 og er finansiert av EU.

ERC har som mål å fremme vitenskapelig kvalitet og dristig og nyskapende forskning i internasjonal forskningsfront ved å investere i de beste forskerne og de beste ideene.

ERC har tre finansieringsordninger; Starting Grants for yngre forskere, Consolidator Grants for viderekommende forskere og Advanced Grants for erfarne forskere.

Starting Grants (StG)

Starting Grants retter seg mot unge, lovende forskere som er i ferd med å etablere sin egen, uavhengige forskningsaktivitet 2-7 år etter fullført ph.d.

Consolidator Grants (CoG)

Consolidator Grants (CoG) er rettet mot dyktige, viderekommende forskere, det vil si de som har forsket i 7-12 år etter fullført ph.d, for ytterligere å styrke etableringen av deres selvstendige forskningsaktivitet.