English version of this page

ERC-stipend

 

European Research Council (ERC) er et særprogram i kategorien fremragende forskning i EUs forskningsprogralogom Horisont 2020 og er finansiert av EU.

ERC har som mål å fremme vitenskapelig kvalitet og dristig og nyskapende forskning i internasjonal forskningsfront ved å investere i de beste forskerne og de beste ideene.

Les mer om våre forskere som har fått ERC-stipend på våre engelske sider.

ERC Starting Grant (StG)

  • For lovende forskere 2-7 år etter fullført PhD
  • Stipend opp til €1.5 million for 5 år

ERC Consolidator Grant (CoG)

  • For viderekommende forskere 7-12 år etter fullført PhD
  • Stipend opp til €2 million for 5 år

ERC Advanced Grant (AdG)

  • For etablerte forskere i verdensklasse 
  • Stipend opp til €2.5 million for 5 år

ERC Synergy Grant (SyG)

  • For 2-4 erfarne forskere som skal samarbeide for å takle ambisiøse forskningsproblemer
  • Stipend opp til €10 million for 6 år