Oversikt over institutter og sentre ved fakultetet

Instituttene ledes av instituttledere som rapporterer til fakultetets ledelse og styret. Instituttene organiserer og administrerer kjerneaktivitetene og utgjør det faglige møtepunktet for ansatte og studenter. Basert på forskningsaktivitet skal instituttene ved fakultetet være inndelt i seksjoner.

Institutter

Fakultetets sentre

Senter for fremragende utdanning

Sentre for fremragende forskning

Senter for forskningsdrevet innovasjon

Sentre hvor fakultetet er medlem

Publisert 19. nov. 2010 09:45 - Sist endra 13. sep. 2021 15:12