Forskergrupper

Kosmologigruppen ved Institutt for teoretisk astrofysikk er et av utviklingsmiljøene ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet.  Vårt mål er å bli en internasjonalt ledende gruppe innen forskning på den kosmiske mikrobølgebakgrunnen.  Vi legger vekt på å øke forståelsen av universet ved et nært samspill mellom analyse av data fra eksperimenter og teoretiske studier. 

Les mer om Kosmologigruppen på de engelske sidene.