English version of this page

Forskningsseksjoner ved ITA

Forskningen innen astronomi og astrofysikk ved Institutt for teoretisk astrofysikk er både teoretisk og eksperimentell og kan inndeles i to fagområder: kosmologi og solfysikk.

 Kosmologi og ekstragalaktisk astronomi

I kosmologien søker en å forstå hvordan Universet ble til, hvordan det er bygget opp og hvorfor det ser ut som det gjør. Ved hjelp av store rom- og bakketeleskoper kan en observere milliarder av år tilbake i tid, til grensene av det kjente verdensrommet. Med fysikk og matematikk som verktøy utarbeides teorier om Universets utvikling fra dets tilblivelse og frem til i dag, også for å få et glimt av fremtidige begivenheter.

Les mer om kosmologi på sidene til forskergruppen kosmologi og ekstragalaktisk astronomi.

Solfysikk

I solfysikken er målet å få dannet et helhetlig bilde av fysikken i solens ytre atmosfære. For å utforske solen, vår nærmeste stjerne, kombineres bruk av verdensledende fasiliteter for observasjoner av solen med avanserte, numeriske modelleringer.

Les mer om solfysikk på sidene til Rosseland senter for solfysikk - RoCS.